Tallinna Tehnikaülikool

KIK20034 Põlevkivituhk betoonilisandina – baasuuringud

Projekti kestvus: 01.09.2020-30.09.2021

Annotatsioon: Uurida töödeldud keevkihtkatla põlevkivituhkade kasutamise võimalusi betooni tootmisel

Partnerid :

SA Keskkonnainvesteeringute keskus, Eesti

Eesti Energia AS, Eesti

AS HC Betoon; Eesti

Projekti juht: teadur Tiina Hain