Tallinna Tehnikaülikool

SmartEHR tegeleb turvalise terviseandmete haldamisega. 

Raw Edge rakendab biotehnoloogia kõrgtehnoloogilisi teadmisi ja kliiniliselt testitud koostisaineid  tervislike karastusjookide arendamisel. 

Lisainfo: https://rawedge.ee/

Drughunter arendab narkoanalüsaatoreid. 

Lisainfo: https://www.drughunter.eu/

ÄIO toodab saepurust toiduks sobivaid rasvu ja üritab muuta üleeuroopaliste partneritega mööblivärve praegusest looduslikumaks.

Lisainfo: aio.bio

MindChip on süvatehnoloogia ettevõte, mille eesmärgiks on arendada AI laevakapten.

Lisainfo: mindchip.ee

Päikeseelektrit tootva teekatendi arendus ja tootmine. Katendis on nutikad elektroonikakomponendid ja ta on mõeldud töötama koostöös teiste Targa Tee lahendustega. Esimeses lahenduses valmivad järgmised objektid: Jalakäijate ülekäiguraja ootealad Mektory juures; Adaptiivse altvalgustusega kõnnitee Raja tn Mektory vastas; Nutika bussipeatuse katend Tehnopoli bussipeatuses Mäepealse tänaval; Nutika bussipeatuse katend TPI bussipeatuses Ehitajate teel peahoone vastas. Nende rakenduste e-kivid on installeeritud. Käimas on süsteemi-testimine ja häälestamine. Järgmised 3 installatsiooni on: Raja-Mäepealse ristmiku jalakäijate ootealad; Pirita teel jalgtee ja rattatee ristmik; Tehnopoli roheruumi ligidal kõnniteedemo. 
Loe rohkem 

Ettevõtte põhitegevuseks on e-õppematerjalide väljatöötamine ja rakendamine omanikega seotud ülikoolides ETH, TU Munich ja TalTech ja ülikoolide teadus- ja arendustöö tulemuste rakendamine praktikasse. 
Loe rohkem

Stabiilsete rakuliinide genereerimine ja in vivo katsete disain ja teostamine. Erinevad prekliinilise arendusuuringu teenused, eelkõige keerukate ekspressioonisüsteemide konstrueerimist (nt stabiilsete ja indutseeritavate rakuliinide genereerimine), ravimkandidaatide efektiivsuse määramist erinevates haigusmudelites (näiteks tuumor-ksenograftid) ja andmete biostatistilist analüüsi.

Sin-off loodi leiutise "Anatomical kidney phantom with calyxes for drainage training in interventional radiology" (neerufantoom) rakendamiseks. Leiutisel on USA patent US10083632B2 ja Euroopa patent EP2797068B1, mis  jõustati GB, DE, CH, FR. Arstidele ning meditsiinitudengitele suunatud treening-vahendid, mis parandavad patsientide turvalisust ning tõstavad tervishoiu kvaliteeti. Välja on töötatud prototüüp anatoomiliselt korrektsest neerust, mis on koe imiteerimiseks valmistatud želatiinist. Tootel on võimalik harjutada nii punkteerimist kui neerukarikate drenaaži. Iga karikas sisaldab erinevat värvi vedelikku, võimaldades kvalitatiivset protseduuri hindamist. Tulevikus lisandub tootevalikusse kõigepealt kilpnääre, arendustegevus prototüübi loomiseks on hetkel pooleli. Esmasteks toodeteks valiti neer ja kilpnääre seetõttu, et nendel organitel läbiviidavad protseduurid on piisavalt keerulised, kuid samas mitte liiga keerulised, nt. südame struktuuri täpne jäljendamine on äärmiselt komplitseeritud ülesanne.

Loe rohkem

Terviklikud maastiku planeerimise ja projekteerimisega seotud teenused. Oma praktikas oleme kokku puutunud praktiliselt kõikvõimalike töödega maastikuarhitektuuri valdkonnas ning meie spetsialistidel on rikkalik kogemus nii planeerimise, projekteerimise kui erinevate vajalike lähteuuringute alal. Artes Terrae põhitegevuse moodustavad tänasel päeval ruumiline planeerimine, arhitektuurne ja maastikuarhitektuurne projekteerimine, eriosade projekteerimine ning vajalike maastikuarhitektuursete alusuuringute tegemine. Tänu koostööle erinevate teadus- ja uurimisasutustega ning eraettevõtetega saame pakkuda lisaks mitmesuguseid planeerimise ja projekteerimisega seotud lisateenuseid alustades geodeetilistest mõõdistustest lõpetades kaitsealuste liikide uuringutega.

Loe rohkem

Alumiiniumist, vasest, plastist, puidust ning teistest sarnastest materjalidest detailide freesimine. Kasutame CAD-projekteerimise tarkvara, kasutame projekteerimise tarkvarasid - Catia V5, SolidWorks, Solid Edge. 

Loe rohkem

The main product is Smartdec, which has been used for securing NATO's and European Union's external borders. Smartdec helps to stop International smuggling, illegal trafficking and border crossing and other acts of sabotage, making it the technology of choice among defence forces and border guards.

Loe rohkem

Biolaborid OÜ omab tingimusi kõrgtasemel biotehnoloogiliste protsesside läbiviimiseks: puhasruumiga labor koos abiruumidega töötamiseks Hea Tootmistava (cGMP – current Good Manufacturing Practice) reeglite järgi. Ravimitootmise nõudmisi rahuldavaid ning cGMP tingimustele vastavaid laboreid on nii Eestis kui kogu Baltikumis üksikuid. Labori taristu sisaldab endas puhast ruumi, seda teenindavat ventilatsiooni- ja kliimasüsteemi ning vajalikku aparatuuri. Laborit saavad kasutada rakuravi ja regeneratiivse meditsiini rakendustega tegelevad avalik-õiguslikud ja eraettevõtted, haiglad ning kliinilise meditsiini asutused. Meie ettevõte on loodud selleks, et iga biotehnoloogilise toote arendaja või tootja ei peaks omama puhasruumiga laborit, vaid saaks seda lühemat või pikemat aega rendile võtta. Praegu on Biolaboritel sõlmitud pikaajaline leping Cellin Technologies OÜ-ga.

Loe rohkem
 

Erametsaomanike nõustamine ja metsatööde ohutusalane koolitus. Innovatiivsed lahendused peremetsade hooldamisel ja puidu kasutamisel. Puuenergia kasutamine soojuse tootmiseks. Metsataimede kaitse ulukikahjustuste vastu.

Alus- ja rakendusuuringud; Innovaatiliste protsesside kavandamine ja sellega seotud erialased konsultatsioonid; koolitusteenused; bakalaureuse- magistri- ja doktoritööde teemade pakkumine tudengitele mootorikütuste ja sisepõlemismootorite vallas. 

Testonica's On-Chip Fault Management technology acts as the backbone of SoC Health-Awareness detecting and correcting errors before they manifest at the application software level. The system health map helps the OS to adapt to the accumulated damage due to cosmic radiation keeping the mission gracefully degrading until the electronics is completely dead. 

Loe rohkem

Stratum OÜ on vanim Eesti professionaalne transpordiplaneerimisele ja liikluskorraldusele spetsialiseerunud konsultatsioonifirma. Ettevõte asutati 16.detsembil 1988.aastal riikliku väikeettevõttena. Seega on Stratumil pikaajalised töökogemused ja suur kompetentsus transpordi valdkonnas. Klientideks on nii avalik- kui ka erasektor. Osaletud on nii üleriiklike tähtsusega objektide ja riiklike seadusaktide koostamisel kui ka väiksemate üksikobjektide lahendusvariantide väljatöötamisel. Lisaks on Stratumil laiaulatuslik rahvusvahelise koostöö kogemus ja kontaktid paljude Euroopa riikide traspordiplaneerimise- ja liiklusspetsialistidega nii riigi kui ka kohalikul tasandil.

Loe rohkem

Spin-off loodi leiutise "Transponder ja meetod selle paigaldamiseks" rakendamiseks.