Tallinna Tehnikaülikool

Tippkeskusest

Puit on Eesti jaoks kõige olulisem biotoore, mille teadmistepõhine, suure lisandväärtusega väärindamine peab Eesti jätkusuutliku majandamise huvides olema senisest oluliselt laialdasem. See vajab tugevat ja innovatsioonivõimelist ettevõtlust, mis omakoda lähtub tugevast teadusbaasist ja heast haridusest. Tippkeskuse eesmärgiks on pakkuda tuge Eesti riigile, ametkondadele ja ettevõtetele puidu väärindamise teemadel, sealhulgas mehaanilise, keemilise ning biotehnoloogilise väärindamise suundades.

Eesmärgid

Tippkeskuse eesmärgid on:

  • koondada erinevad puidu väärindamise alased kompetentsid ühiseks teaduskondadeüleseks koostööplatvormiks;
  • saavutada teadus- ja arendustegevuse välise finantseerimise oluline kasv;
  • olla ühtseks ja nähtavaks koordineerivaks kontaktpunktiks puidu väärindamise alases kommunikatsioonis ja väärtuspakkumistes;
  • arendada rahvusvahelist koostööd ülikoolide, teadus- ja arendusasutuste ning ettevõtetega;
  • toetada kodumaist ja rahvusvahelist järelkasvu läbi õppearendustegevuse.

Juhtimine

Tippkeskuse strateegilise juhtimisega tegeleb teadus- ja arendusjuht. Igapäevase töökorraldusega tegeleb administratiivjuht. Tippkeskuse tegevus ja juhtimine lähtuvad juhtkogu otsustest.

Juhtkogu koosneb tippkeskust moodustavate TalTechi uurimisrühmade ja laborite juhtidest või nende poolt volitatud isikutest, TalTechi teadusosakonna esindajast ja TalTechi ettevõtlusosakonna esindajast.

Vajadusel kaasatakse täiendavaid eksperte TalTechist või väljastpoolt.