Tallinna Tehnikaülikool

Tippkeskusest

Targa mere fookustippkeskuse eesmärgiks on tõsta Eesti merenduse ja mereuuringute rahvusvahelist konkurentsivõimet ning edendada teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni merendussektoris aastaks 2035.

Eesmärgid

Keskuse eesmärkideks on: 

  1. koondada TalTech merenduse alase alased kompetentsid ja potentsiaal ühtseks tervikuks;
  2. saavutada merendusalase teadus- ja arendustegevuse finantseerimise oluline kasv;
  3. olla ühtseks ja nähtavaks koordineerivaks kontaktpunktiks TalTechi merendusalases kommunikatsioonis ja väärtuspakkumistes, sh Eesti merendusklastrile;
  4. arendada andmete ja mudelite põhist ning tehisintellektile tuginevat digitaalplatvormi sinimajanduse kestlikuks arenguks;
  5. targa mere fookustippkeskuse arengukava ja selle rakenduskava (ärimudel ja äriplaan) koostamine keskuse kestliku arengu tagamiseks;
  6. arendada Targa mere tippkeskusest Euroopa teaduse tippkeskus merenduse uurimise ja innovatsiooni valdkonnas.

Juhtimine

Keskuse igapäevase juhtimisega tegeleb tippkeskuse juhatus:

  1. tegevjuht (Merit Kindsigo) vastutab keskuse igapäevase juhtimise ja jätkusuutliku arengu eest;
  2. teadusjuht vastutab teaduse tipptaseme eest fookustippkeskuses;
  3. administratiivjuht vastutab keskuse tehnilise teeninduse toimimise eest;
  4. finantsjuht, vastutab finantspoliitika kujundamise ja eelarvelise tasakaalu hoidmise eest.

Juhatust toetab teaduskondade ja tugiüksuste esindajatest koosnev juhtkogu.