Tallinna Tehnikaülikool

Tippkeskusest

Eesti ja üleilmsete säästva arengu eesmärkide hulgas on arukas, tegus ja tervist hoidev inimene kõige olulisem prioriteet. Meditsiinitöötajate vähesus, terviseteenuste kõrge hind ja vajadus tõhusama ning personaalsema tervishoiuteenuse järgi nõuab tervisetehnoloogiate laiemat kasutamist. Ettevõtluse seisukohast on oluline märkida, et tervishoid panustab kogu riigi majandusse ligi 7% SKP-st.  

TalTechi tugevusteks tervisetehnoloogiatega seotud teadustöös ning õpetamisel on lisaks kõrgele akadeemilisele suutlikkusele ja pikale kogemustepagasile ka ülikoolis õpetatavate ja uuritavate teaduste sünergia ehk akadeemilise töö interdistsiplinaarsus. See tähendab, et tervisetehnoloogia teemadega tegeletakse kõikides teaduskondades. See võimaldab meil tugineda unikaalsel valdkonnaülesel teadmiste kombinatsioonil, sidudes tervikuks väga erinevad valdkondlikud teadmised. 

Tervise- ja toidutehnoloogiate fookustippkeskus koordineerib tervise- ja toidutehnoloogiate alaseid tegevusi, et omada pidevalt ajakohast ülevaadet ülikooli võimekustest, süstematiseerida koostööd väliste partneritega ning tutvustada ülikooli tervise- ja toidutehnoloogiaalast võimekust.  

Koostööprojektidega tagame tervise- ja toidutehnoloogiate info parema kommunikeerimise ühiskonnale ning nutikate ja innovaatiliste tehnoloogiatega toetame paranenud tervisekäitumist, tervislikumaid ja keskkonnateadlikumaid toiduvalikuid ning kokkuvõttes aitame kaasa inimeste tervena elatud aastate hulga suurenemisele.   

Eesmärgid

Tippkeskuse eesmärkideks on: 

 1. Koondada kompetentsid, kasutada teaduskondadeülese koostöö võimalusi;  
 2. Oluliselt kasvatada teadus- ja arendustegevuse välist finantseerimist;  
 3. Olla ühtseks ja nähtavaks koordineerivaks kontaktpunktiks TalTechi tervise- ja toidutehnoloogiate alases kommunikatsioonis ja väärtuspakkumistes;  
 4. Arendada kodumaist ja rahvusvahelist koostööd;  
 5. Suhtlus erinevate ministeeriumite ja riigiasutustega tagamaks TalTechi tervise- ja toidutehnoloogiate alaste kompetentside nähtavus ning poliitikakujundamistes osalemine;  
 6. Pakkuda ühtset "tervise- ja toidutehnoloogiate ust" meie välistele partneritele.

Uurimisrühmad

 • Aju bioelektriliste signaalide uurimisrühm (Maie Bachmann) ​ 
 • E-tervise rakenduste ja teenuste uurimisrühm (Peeter Ross) ​ 
 • Hüpertensiooni ja ateroskleroosi diagnostika ning ravi tehnoloogiate uurimisrühm (Margus Viigimaa) ​ 
 • Sensortehnoloogiad meditsiinitehnikas (Ivo Fridolin) ​ 
 • IT didaktika uurimisrühm (Janika Leoste) ​ 
 • Töökindla arvutusriistvara keskus (Maksim Jenihhin) ​ 
 • Keskkonnaseire tehnoloogiate keskus (Jeff Tuhtan) ​ 
 • Mõõteelektroonika uurimirühm (Olev Märtens) ​ 
 • Tugevalt tagatud tarkvara laboratoorium (Tarmo Uustalu ja Sven Nõmm) ​ 
 • Äriinfotehnoloogia uurimisgrupp (Gunnar Piho) ​ 

 • Biomeditsiin (Pirjo Spuul) ​ 
 • Analüütiline keemia (Maria Kulp) ​ 
 • Targad Analüütilised Tehnoloogiad (Jekaterina Mazina-Šinkar) ​ 
 • Jätkusuutlik keemia ja tehnoloogia (Yevgen Karpichev) ​ 
 • Instrumentaalanalüüs (Merike Vaher) ​ 
 • Mikrobioomika (Kaarel Adamberg) ​ 
 • Reproduktiivbioloogia (Agne Velthut-Meikas) ​ 
 • Metalloproteoomika (Peep Palumaa) ​ 
 • Mikrofluidika (Ott Scheler) ​ 
 • Neuronite-astrotsüütide interaktsioonid (Indrek Koppel) ​ 
 • Toidu- ja biotehnoloogia osakond (Kristel Vene) ​ 
 • Kiiplaborid bio-ja medistsiinielektroonika rakendustes (Toomas Rang, Tamas Pardy) ​ 
 • Lipoproteiinide uurimisrühm (Aivar Lõokene) ​ 
 • DNA replication and genome stability lab (Tatiana Moiseeva) ​ 
 • Sünteetilise voolukeemia uurimisrühm (Maksim Ošeka) ​ 
 • Molekulaane neurobioloogia (Tõnis Timmusk) ​ 
 • Supramolekulaarse keemia uurimisrühm (Riina Aav) ​ 
 • Immunoloogia (Sirje Rüütel Boudinot) ​ 
 • Süsteemibioloogia labor (Marko Vendelin)​ 
 • Taim-patogeen interaktsioonid ja taimegeneetika (Cecilia Sarmiento​) ​ 
 • Katalüüsi uurimisrühm (Tõnis Kanger)​ 
 • Bio-inseneeria ja toidutehnoloogia (Petri-Jaan Lahtvee)​ 

 • Innovatiivsete materjalide tööstuslike rakenduste uurimisrühm (Irina Hussainova) ​ 
 • Biofunktsionaalsete materjalide teaduslabor (Vitali Sõritski) ​ 
 • Nutika tootmise uurimisrühm (Tauno Otto) ​ 
 • Mehhatroonika ja autonoomsete süsteemide uurimisrühm (Anton Rassõlkin)​ 
 • Biopolümeeride tehnoloogia labor (Andres Krumme)​ 

 • Organisatsioon ja juhtimine (Mari-Klara Stein) ​ 
 • Eraõigus (Thomas Hoffmann) ​ 
 • Tehnoloogia valitsemise ja innovatsioonipoliitika (Erkki Karo) 

Juhtimine

Fookustippkeskuse ja platvormi tööd juhib tuumikkomisjon ja tehniline koordinaator Kerli Norak 

Tuumikkomisjoni kuuluvad: 

 • IT-teaduskonnast Jana Holmar ja Ivo Fridolin   
 • Loodusteaduskonnast Pirjo Spuul ja Petri-Jaan Lahtvee  
 • Inseneriteaduskonnast Tauno Otto ja Viatli Sõritski 
 • Majandusteaduskonnast Karin Reinhold ja Thomas Hofmann