Tallinna Tehnikaülikool

Kõrvaleriala on moodul, mis võimaldab omandada täiendavaid teadmisi ja oskusi sellel erialal tööle asumiseks ning õpingute jätkamiseks järgmisel õppeastmel. 

Kõrvaleriala minimaalne maht on 45 EAP-d ning kõrvaleriala kuulub alati kindla õppekava juurde. Kõrvaleriala õppeainetel võivad olla eeldusaineid, mille läbimine enne ainele registreerumist on kohustuslik. Kui eeldusained ei ole varem läbitud, siis võib EAP-de maht kokku olla suurem kui kõrvaleriala moodul.

Võimalik on õppida järgmistel kõrvalerialadel:

Õppekava nimetus

Kõrvaleriala nimetus

Kõrvaleriala maht

Õppekeel

Informaatika

Informaatika

45 EAP

eesti

Äriinfotehnoloogia

Äriinfotehnoloogia

48 EAP

eesti

Kutseõpetaja

STEM õppeainete õpetamine

45 EAP

eesti

Avalik haldus ja riigiteadused

Avalik haldus ja riigiteadused

48 EAP

eesti

Rakenduslik majandusteadus

Rakenduslik majandusteadus

45 EAP

eesti

Ärindus

Ärindus kõrvalerialana

48 EAP

eesti

Rahvusvaheline ärikorraldus

Ärindus kõrvalerialana

48 EAP

inglise

Kõrvalerialaga on võimalik lähemalt tutvuda ÕIS-is vastava õppekava juures, kus on välja toodud kõrvaleriala moodul.

Kõrvaleriala õppeained kogutakse vabaõppe moodulisse. Mooduli täitmist kontrollitakse enne lõpetamist. Kõrvaleriala mooduli täitmist kontrollitakse ainult juhul, kui üliõpilane on valinud ÕIS-is kõrvaleriala mooduli „Minu õppetulemused“ all. Mooduli valikut saab märkida jooksvalt kas juba enne kõrvaleriala mooduli õppeainete sooritamist või hiljem. Märge kõrvaleriala läbimise kohta kantakse akadeemilisele õiendile.