Tallinna Tehnikaülikool

Magistritöö

Magistritöö kirjutamine ja kaitsmine on Küberkaitse õppekava oluline osa, sest see näitab, et tudeng on võimeline sügavuti uurima mõnda konkreetset küberturbe uurimisvaldkonda.

Lõputöö kirjutamiseks on ette nähtud neljas semester. See on omandatud teadmiste ja oskuste demonstreerimine ning protsess hõlmab tavaliselt järgmisi samme (juhendaja abiga):

  • valdkonnas olulise probleemi tuvastamine;
  • võimalike lahenduste uurimine ja kõige sobivama lahenduse valik või välja töötamine;
  • lahenduse rakendamine;
  • tulemuste analüüs;
  • oma töö professionaalselt kirjalikus (lõputöö) ja suulises (lõputöö kaitsmine) vormis tutvustamine.
     

Täpsema ülevaate magistritöö kirjutamise, selle esitamise ja kaitsmise protsessist, juhendajatest ja teemavaldkondadest ning olulistest tähtaegadest anname wiki keskkonnas. Loe ka meie ingliskeelset lehte

Üksikasju tuleks arutada oma juhendajaga. 

Leia täiendavat infot ja kasulikke materjale ka IT-teaduskonna lehelt.