Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli IT-teaduskonnas

Dekanaat on teaduskonna tugistruktuur, mis

  • nõustab üliõpilasi ja õppejõudusid õppetöö korralduse alal
  • peab teaduskonna üliõpilaste registrit (ÕIS)
  • korraldab teaduskonda kuuluvate üliõpilaste õpitulemuste arvestamist
  • valmistab ette korraldused ja käskkirjad üliõpilaste kohta
  • annab tõendeid õppimise kohta
  • tegeleb õppeteenustasude arvestamisega
  • tegeleb stipendiumite määramisega
  • nõustab VÕTA küsimustes
  • vahendab teavet teaduskonna ja tema struktuuriüksuste ning teiste TalTech struktuuriüksuste vahel

Dekanaat on esimene koht, kuhu üliõpilased õppekorralduslike probleemidega pöörduma peaksid.

Leia õppekonsultantide kontaktid 

Lisainfo:

Alates 01.03.2022 on teaduskonna tudengitel võimalik dekanaadi poole pöörduda läbi TalTech tugiportaali.
Pöördumise esitamiseks tuleb tugiportaali UNI-IDga sisse logida.
Tudengiportaalis saate ülevaate enda poolt esitatud taotlustest, nende olekust ja seotud küsimustest/kommentaaridest.

Tugiportaali kaudu saab esitada järgmised pöördumised: tõendi taotlemine, avaldused (õppekulude hüvitamisest vabastamiseks, nime muutmiseks, arvete tasumiseks osamaksetena), erinevad küsimused (VÕTA, õppekoormus/õppekava täitmine, lõpetamine, õppekava vahetamine, immatrikuleerimine avatud ülikoolist, muu küsimus).