Tallinna Tehnikaülikool

Tegevus

TalTechi küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskuse eesmärk on Eesti küberjulgeoleku kompetentsi ja võimekuse tõstmine haridus-, teadus- ja arendustegevuse abil. Töötame selle nimel, et olla Balti- ja Põhjamaade parim küberkaitse magistri- ja doktoriõpet pakkuv õppeasutus. Keskus kuulub Tallinna Tehnikaülikooli tarkvarateaduse instituudi koosseisu ja koordineerib TalTechi küberkaitse magistriõppekava (IVCM).

TalTech küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskus keskendub küberjulgeoleku valdkonna arendamisele Eestis. Selles lähtuvalt on seatud järgnevad eesmärgid:

  • Eesti küberkriminalistika ja küberjulgeoleku kompetensti ja võimekuse tõstmine haridus-, teadus- ja arendustegevuse abil;
  • Lähtudes Eesti küberturvalisuse strateegiast, TalTechi vastutusvaldkonda kuuluvate tegevuste elluviimine;
  • Tehnoloogiate vahelise koostöö algatamine ja arendamine teiste asjakohaste uurimisvaldkondadega.
cybersecurity_group

TalTech küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskus avati 2014. aasta novembris konverentsil CyberCrime2014. Koostöölepingu allkirjastasid Tallinna Tehnikaülikool, Siseministeerium, Justiitsministeerium, Kaitseministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Politsei- ja Piirivalveamet, Eesti Kohtuekspertiisi Instituut ja Riigi Infosüsteemi Amet.