Tallinna Tehnikaülikool

Tunnustused

Meie teadlaste ja üliõpilaste töid ja tegevusi on ära märgitud mitmete riiklike ja rahvusvaheliste tunnustustega.

Riigi teaduspreemiad

Professor Ahto Buldasele omistati 2018. aastal Riigi teaduspreemia olulise sotsiaal-majandusliku mõjuga innovaatilise tooteni viinud teaduslikul avastusel põhineva teadus- ja arendustöö eest − teadus- ja arendustöö «E-ühiskonna alustehnoloogiad».

Eesti Teadusagentuuri Eesti teaduse populariseerimise auhinnad

2022. aastal pälvis Eesti Teadusagentuuri Eesti teaduse populariseerimise auhindade konkursil teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste ja tegevuste sarjade seas teise preemia Tallinna Tehnikaülikooli küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskuses Birgy Lorenzi poolt juhitud Küberolümpia projekt.

E-kursuse kvaliteedimärk

2022. aastal tunnistati E-kursuse kvaliteedimärgi saajaks Küberkaitse magistrikava kohustuslik aine "Küberkaitse õiguslikud aspektid". Kursuse väljatöötajad on Anna-Maria Osula TalTechi küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskusest ning Agnes Kasper õiguse instituudist.

The Global Digital Governance Fellowship stipendium

2022. aastal pälvis The Global Digital Governance Fellowship stipendiumi lähetuseks Stanfordi ülikooli meie vanemteadur Anna-Maria Osula

Eesti Teadusagentuuri üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

2022. aastal märgiti Eesti Teadusagentuuri üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil ära meie vilistlase Ekaterina Zhuchko magistritöö „Koolutuskindlate kinnistusskeemide formaalne analüüs tõestusassistendiga EasyCrypt”.
Juhendajad: Denis Firsov ja Sven Laur (Tartu Ülikool)

2020. aastal tunnustati Eesti Teadusagentuuri üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutuse eripreemiaga meie vilistlast Karl Lubjat magistritöö „Laeva küberrünnaku stsenaariumite süstemaatiline genereerimine” eest.
Juhendaja: Hayretdin Bahşi

2019. aastal tunnustati Eesti Teadusagentuuri üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil tänukirjaga meie vilistlast Joanna Rose Del Mar'i magistritöö „Automatiseeritud fotokategoriseerimine digitaalse ekspertiisi analüüsi jaoks kasutades masinõppepõhist klassifikaatorit” eest.
Juhendajad: Hayretdin Bahşi (TalTech), Leo Mršić (Algebra University College) ja Krešimir Hausknecht (INsig2)

2018. aastal tunnustati Eesti Teadusagentuuri üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil loodusteaduste ja tehnika valdkonnas 3. kohaga meie doktorant-nooremteadurit Alejandro Guerra Manzanares'it magistritöö „Täieliku masinõppe töövoo rakendamine pahavara tuvastamiseks süsteemikutsete ja pääsuõiguste alusel” eest.
Juhendajad: Hayretdin Bahşi ja Sven Nõmm

IT Innovatsioonifestival

2021. aastal pääses meie vilistlane Ali Ghasempour oma magistritööga: "HTTP based Network Intrusion Detection System by Using Machine Learning Classifer" IT Innovatsioonifestivali esitlusvooru. 
Juhendajad: Risto Vaarandi ja Alejandro Guerra Manzanares

2021. aastal pääses meie vilistlane Jaanus Kääp oma magistritööga: "Hyper-V VMBUS based traffic interception and fuzzing" IT Innovatsioonifestivali esitlusvooru.
Juhendaja: Sille Laks

Tallinna Ülikooli Sajandi vilistlased 

Teadur Birgy Lorenz valiti 2019. aastal Tallinna Ülikooli sajandi vilistlaste hulka, millega tunnustati järjepideva õpetajahariduse sajandal tähtpäeval Tallinna Ülikooli Sajandi vilistlasi, kes on oluliselt panustanud Eesti ühiskonna, hariduse ja kultuuri arengusse.

TalTech IT-teaduskonna IKT lõputööde konkurss

2019. aastal tunnustati IT-teaduskonna IKT lõputööde konkursil infoühiskonna magistritööde kategoorias eriauhinnaga meie vilistlast Maarja Heinsood magistritöö "Infoturbe kultuuri mõjud riskihaldusele tehnoloogiaettevõtte näitel" eest. 
Juhendaja: Hayretdin Bahşi

Interdistsiplinaarse küberuuringute konverentsi parima teesi ja esitluse auhind

2020. aastal sai Swedbank'i poolt välja panud parima teesi ja esitluse auhinna meie vilistlane ja doktorant-nooremteadur Shaymaa M. Khalil oma töö eest: "Analysis of Windows 10 hybernation file". 

2019. aastal said NATO CCDCOE poolt välja pandud parima teesi ja esitluse auhinna meie projektijuht Kieren Nicolas Lovell ja doktorant-nooremteadur Dan Heering nende töö eest: "Exercise Neptune: Maritime cybersecurity training using navigational simulators". 

Best Practices in Education Award

2018. aastal sai KüberNaaskli võistlus teise koha Informatics Europe poolt korraldatud konkursil Best Practices in Education Award 2018.
Auhind anti üle 14th European Computer Science Summit'il, mis toimus Rootsis, Göteborgis 8. - 10. oktoobril 2018.