Tallinna Tehnikaülikool

Lõputööde nõuded

Inseneriteaduskonna lõputööde nõuded sätestavad Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi TalTech või ülikool) inseneriteaduskonna rakenduskõrghariduse-, bakalaureuse-, magistri- ja integreeritud õppe lõputöö nõuded, kirjeldavad nende koostamise ja kaitsmisega seotud protseduure ning annavad juhiseid lõputöö komplekteerimiseks ja vormistamiseks.

Nõuete koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi seadustest ning TalTechi õppetööd reguleerivatest õigusaktidest. Arvestatud on ka rahvusvaheliselt väljakujunenud head tava tehnikaalase teadusdokumentatsiooni koostamiseks.

Tutvu nõuetega