Tallinna Tehnikaülikool

Väikelaevaehituse kompetentsikeskus (SCC) on TalTechi meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadus- ja arendusüksus Kuressaares.

Kompetentsikeskuses tehakse rakendusuuringuid, osaletakse tootearendusprojektides ning kogutakse meretööstuse erialateavet. Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse eesmärk on teadmust luues, kogudes ja edastades meretööstuse arengut toetada.

Väikelaevaehituse kompetentsikeskus on 2019. aastast Vabariigi Valitsuse otsusel riiklikult oluline teadustaristu.

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse tegevusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond, SCC on regionaalne nutika spetsialiseerumise kompetentsikeskus. Aastail 2020-2023 viiakse fondi toel ellu projekt „Väikelaevaehituse kompetentsikeskus – väliste konstruktsioonielementide mõju analüüs veesõidukite meresõiduomadustele, teadmuse ja teabe siirdamine“.

Kompetentsikeskuse projektid ajajoonel

Teadus: hüdrodünaamika ja laevakonstruktsioonid

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuses töötab professor Mihkel Kõrgesaare meretehnoloogia ja hüdrodünaamika uurimisrühm, mille peamine eesmärk on arendada laevade disaini, et laevad oleksid turvalised, energiatõhusad ja kasutajasõbralikud.

Tootearendusteenused ja koolitused

Väikelaevaehituse kompetentsikeskus pakub tootearendusteenuseid tööstus- ja tehnoloogiaettevõtetele. SCC teenused toetavad ettevõtteid uuenduslike disainilahenduste ja seadmete loomisel.

SCC materjali- ja mudelkatsed, automaatika- ja elektrisüsteemide konsultatsioonid, koolitused jt teenused panustavad mitmesuguste ettevõtete kasvu. Tutvu SCC teenustega lähemalt.

Tudengile

Väikelaevaehituse kompetentsikeskus pakub tudengitele praktikavõimalusi. Eriti oodatud on Meretehnika ja väikelaevaehituse õppekava tudengid, ent ka kõik teised, kes õpingute raames laevaehitusest, meretehnikast või näiteks merelises keskkonnas kasutatavatest materjalidest huvituvad.

Loe SCC kodulehelt, milliste teemadega praktikal tegelda saab, kes tudengeid juhendavad ja kellelt lisainfot küsida.

Doktorandile

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse laboreid rakendavad uurimistöös erinevate erialade doktorandid, mitu doktoranti töötab püsivalt kohapeal.

Doktoriõpingute võimalusi aruta Mihkel Kõrgesaare või Kristjan Tabriga.

Meretehnoloogia ja hüdrodünaamika projekt

SCC uudiskiri

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse uudiskiri ilmub 2 korda aastas.