Site logo
Tallinna Tehnikaülikooli auditoorium täpsustamisel
666 €/osaleja
Kui ühest ettevõttest on vähemalt 2 osalejat, kehtib soodushind -10%.
et
Koolitus toimub 5 päeval neljapäeviti kell 9-16

Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsenerid, teiste ehitusvaldkonna erialade insenerid ja mehaanikateadusel põhineva tehnikavaldkonna insenerid.
Koolituse läbinu on uurinud süvendatult vähemalt ühte koolitusel käsitletud teemat. Oskab lahendada ette antud modelleerimisülesannet.

Täienduskoolituse eesmärgiks on pakkuda veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneridele võimalust oma kutset kinnitada või taotleda. Samuti pakub võimalust teiste erialade inseneridele erijuhu* alusel taotleda veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneri kutset.

*vastavalt VK inseneri kutsestandardile (vt Lisa 8 http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10476467/lae/diplomeeritud-veevarustuse-ja-kanalisatsiooniinsener-tase-7-13pdf )
Hoonete, sealhulgas kõrghoonete veevärgi ja kanalisatsiooni projekteerimise tarkvara, 3D. Hoonete tulekustutus. Sprinklersüsteemid ja nende projekteerimine. Võimalused insenerikutse pikendamiseks ja võimalus tegutsemiseks pädeva isikuna Eestis ja lähiriikides. Avalike hoonete veekasutus ja CFD modelleerimine. Arengud tarbevee käitluses, vee puhastamine lahustunud ühenditest. Veevarustuse välisvõrkude modelleerimine. Veevõrgu mudelite kasutamine praktikas. Uusi veetöötlemisjaamu ja protsesse Eestis. Pinnased, pinnavesi, kaevetööd, kindlustamine, tagasitäide. Vee- ja kanalisatsiooni välisvõrkude ehitamise koordineerimine, lahtine paigaldus. Torustike paigaldus, kinnised meetodid. Reovee eelpuhastus, omapuhastid, väikepuhastid, tööstusreovee puhastus. Pumbaseadmete efektiivsuse tõstmine. Vaakumkanalisatsioon projekteerimine ja ehitus. Torustike TV kaamerauuringud. Videote lugemine. Sademeveekanalisatsiooni projekteerimispraktika, äravoolu keskendamine. Sademevee kogumine ja kasutus linnaruumis. Keskkonnasõbralikud sademeveesüsteemid, alternatiivsed lahendused.

Korraldaja TTÜ avatud ülikool, Inge Põder

Lektor Joonas Vaabel, Andres Piirsalu, Raido Puust, Jaan Karu, Linnar Tillmann, Erki Soekov, Peeter Laidma, Aare Kuusik, Rivo Randmäe , Aivo Eevardi, Tarmo Vaalu, Priit Uleksin, Janek Laanearu, Karin Pachel, Malle Ütt, Kaspar Tennokese, Marti Vaksmann