Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Üldeesmärgiks on erialase kompetentsi ja konkurentsivõime tugevdamine. Koolituse õppekava vastab ühtlasi Geodeet kutsekvalifikatsiooni taotlemise/pikendamise tingimustele.

Sihtgrupp:

Topograafiliste, ehitusgeodeetiliste ning maamõõdualaste töödega praktiliselt kokkupuutuvad spetsialistid; geoinformaatikud ning kohaliku omavalitsuse ruumiandmetega tegelevad spetsialistid

Eeldused:

Praktiline kogemus maamõõtmise, geodeesia, geoinformaatika ning muudes ruumiandmete kogumise/töötlemise tegevusvaldkondades

Teemad:

• Nõuded mõõdistusandmetele ja nende kasutamise praktika BIM-i kontekstis
• Mobiilse kaardistamise, aerolaserskaneerimise ja fotogramm-meetria kasutamine
ehitiste ja looduslike pinnavormide mõõdistamisel
• Tahhümeetri-RTK kooskasutus mõõdistusvõrgu rajamisel

Õpiväljund:

Ülevaade teemadest: nõuded mõõdistusandmetele ja nende kasutamise praktika BIM-i kontekstis; mobiilse kaardistamise, aerolaserskaneerimise ja fotogramm-meetria kasutamine ehitiste ja looduslike pinnavormide mõõdistamisel; tahhümeetri-RTK kooskasutus mõõdistusvõrgu rajamisel

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist õppetundi

TP:

9

Tunnistus:

Tõend

Lektor:

Prof. Raido Puust; Kalev Julge PhD, Dr. Harli Jürgenson

Kontakt:

Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee

Hind:

118.03 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

06.04.2021 23:59

Asukoht:

veebikoolitus Zoom'i keskkonnas

Ajakava:

06.04.2021


09:30 - 11:00

Nõuded mõõdistusandmetele ja nende kasutamise praktika BIM-i kontekstis
Lektor: Prof. Raido Puust


11:00 - 11:10

Paus


11:10 - 13:00

Mobiilse kaardistamise, aerolaserskaneerimise ja fotogramm-meetria kasutamine ehitiste ja looduslike pinnavormide mõõdistamisel
Lektor: PhD Kalev Julge


13:00 - 14:00

Lõunapaus


14:00 - 16:15

Tahhümeetri-RTK kooskasutus mõõdistusvõrgu rajamisel
Lektor: Dr.Harli Jürgenson


16:15 - 16:30

Küsimused ja arutelu


Asukoht:

veebikoolitus Zoom'i keskkonnas

Hind:

118.03 € + KM/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
8 akadeemilist õppetundi

TP:

9

Kontakt:

Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee