Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda baasteadmised programmeerimisest, algoritmikast ja meeskonnatööst.

Sihtgrupp:

Need, kes pole programmeerimisega varem tegelenud, aga tahaksid seda osata (st kava lõpuks oskab tudeng juba luua töötavat rakendust).

Eeldused:

Haridusnõue keskharidus.

Teemad:

ITI0102 Programmeerimise algkursus/6 EAP/sügis
ITI0202 Programmeerimise põhikursus/6 EAP/kevad (eelduseks ITI0102)
ITI0301 Tarkvaraarenduse projekt/6 EAP/kevad (eelduseks ITI0102)
ITI0204 Algoritmid ja andmestruktuurid/6 EAP/sügis (eelduseks ITI0202)
ITI0302 Veebirakenduse projekt/6 EAP/sügis (eelduseks ITI0202)

Õpiväljund:

Kava läbinud õppur:
• oskab kasutada keelte Python ja Java põhikonstruktsioone, oskab koodi siluda, testida, refaktoorida, kasutades selleks integreeritud programmeerimiskeskkonda;
• oskab kasutada peamisi objekti-orienteeritud programmeerimise printsiipe;
• oskab kasutada peamisi andmestruktuure;
• oskab kirjutada nõuetele vastavat puhast dokumenteeritud koodi;
• oskab lahendada keerukamat ülesannet, mis koosneb mitmest osast;
• oskab meeskonnaga mahukamat projekti läbi viia;
• oskab kasutada meeskonnatöös versioonihaldusvahendit;
• tunneb kasutaja projektihalduse tarkvara;
• oskab valida tehnoloogiaid ja realiseerida rakenduse vastavalt vajadustele ja võimalustele;
• tunneb algoritmide loomise eri paradigmasid;
• tunneb arutusliku keerukuse mõõte ja oskab algoritmi keerukust analüüsida;
• omab ülevaadet põhilistest veebirakenduse tehnoloogiatest ja oskab neid rakendada;
• oskab luua töökindlaid rakendusi ja tarkvara loomiseks kasutada vähemalt ühte raamistikku.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 320 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 460 akadeemilist õppetundi

EAP:

30

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Ago Luberg (ITI0102, ITI0202, ITI0301)- Tarkvarateaduse instituut; Marko Kääramees (ITI02404)- Tarkvarateaduse instituut

Kontakt:

Avatud õppe keskus, 6203600, avatudope@taltech.ee; kavajuht Ago Luberg

Hind:

1980 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Registreerumise tähtaeg:

16.08.2021 23:59

Kommentaar:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 20 osalejat. Kandideerimistingimused: keskharidus

Asukoht:

TalTech

Asukoht:

TalTech

Hind:

1980 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Maht:

auditoorne õppetöö:
320 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
460 akadeemilist õppetundi

EAP:

30

Kontakt:

Avatud õppe keskus, 6203600, avatudope@taltech.ee; kavajuht Ago Luberg