Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda ülevaade liit- ja virtuaalreaalsuse tehnoloogiate olemusest ja kasutusvõimalustest. Anda teadmised ja kogemus virtuaalreaalsuse seadmetega töötamiseks.

Sihtgrupp:

Kõik, kes tunnevad huvi liit- ja virtuaalreaalsuse (XR) tehnoloogiate olemuse ja nende kasutusvõimaluste vastu.

Teemad:

1. XR/VR/AR mõisted ja ajalugu. XR valdkonna potentsiaal ja kasutusvõimalused erinevatel elualadel.
2. Ülevaade XR riistavarast. VR peaseadmete seadistamine ja kasutamine.
3. Täisnurkprojektsioon (equirectangular projection). Ülevaade perspektiivi loogika muutumisest füüsilise ja virtuualse ruumi kontekstis.
4. 360 fotode ja 360 videote tegemine, konverteerimine ja vaatlemine statsionaarses VR keskkonnas.
5. Objektide ja keskkondade mudelite loomine fotogrammeetria võtete abil. Geomeetria töötlemine ja salvestamine Agisoft rakenduses. Geomeetria vaatlemine mängumootoris.
6. ARKit ja ARCore lühitutvustus. iOS ja Android AR rakenduste tutvustus.
7. Unreal Engine mängumootori lühitutvustus.

Õpiväljund:

Kursuse läbinu:
· omab ülevaadet XR mõstest ja väljunditest;
· oskab kasutada VR seadmeid ja mõistab nende toimeprintsiipe;
· mõistab pildi projektsiooni loogikat ekraanil ja VR/AR seadmetes;
· oskab esimeste VR teostena teha 360 fotosid ja videoid;
· tunneb fotogrammeetria põhimõtteid ja oskab füüsilisi objekte 3D mudeliteks konverteerida;
· omab ülevaadet VR ja AR arendamise võimalustest.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist õppetundi

Tunnistus:

Tõend

Lektor:

Artur Staškevitš, Andres Ääremaa

Kontakt:

Andres Ääremaa, xr@taltech.ee

Hind:

147.54 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

04.10.2021 23:59

Hind:

147.54 € + KM/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
8 akadeemilist õppetundi

Kontakt:

Andres Ääremaa, xr@taltech.ee