TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Site logo

Eesmärk:

Anda vajalikud teadmised ehitiste kahjustuste ja nende põhjuste uurimiseks.
Õpetada kahjustuste kõrvaldamise ja restaureerimistööde projekteerimise variantlahendusi.
Anda teadmised ehitiste restaureerimistööde tegemiseks.

Sihtgrupp:

,

Eeldused:

puuduvad

Teemad:

Muinsuskaitseseaduse jälgimine projekteerimise, restaureerimise, konserveerimise ja muinsuskaitselise järelevalve puhul. Ajaloolised konstruktsioonid ja konstruktsioonide sõlmed. Ülevaade hoonete ja ehitiste restaureerimise problemaatikast. Materjalide ja konstruktsioonide kahjustuste mõjurid ning põhjused. Diagnoos ja uurimise tehnika. Ülevaade ehitusfüüsika küsimustest. Vundamentide kahjustused ja remont. Betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonide, teras-, puit- ja puidupõhjaliste konstruktsioonide kahjustused ja nende likvideerimine. Hoone osade kahjustused ja remont. Ajaloolised ehitus- ja viimistlusmaterjalid, nende ja kahjustused ja parandamine. Interjööride kaunistamise tehnikad ja restaureerimise põhimõisted. Kaasaegsete tehnosüsteemide rajamine ajaloolistesse hoonetesse. Inseneri ja arhitekti koostöö. Muinsuskaitselise järelevalve aruande koostamine.

Koolitus toimub alates oktoobrist Tartu kolledžis, Puiestee 80A.

Õpiväljund:

Õppeaine läbinu peab oskama:
- hinnata ehitusmaterjalide, nagu betooni- ja raudbetooni, terase, kivimaterjalide, puidu ja puidupõhjaliste materjalide ning erinevate konstruktsioonide nagu vundamendid, muud kandekonstruktsioonid, katused ja viimistlustööde kahjustuste mõjureid ja põhjusi;
- teadma uurimistehnikat ja selle kasutamise erinevaid võimalusi;
- oskama määrata võimalikke restaureerimis- ja vajadusel tugevduslahendusi.

Keel:

eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 64 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 92 akadeemilist õppetundi

EAP:

6

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Kontakt:

Aime Ruus, aime.ruus@taltech.ee

Hind:

294 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Varem sooritatud aineid saab üle kanda.

Registreerumise tähtaeg:

26.09.2022

Kommentaar:

Registreeruda saab aastaringselt. Võtke ühendust kai.kalda@taltech.ee

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž