TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Site logo

Eesmärk:

Anda ülevaade tähtsamate tehnikas ja igapäevaelus kasutatavate materjalide koostisest, omadustest, struktuurist, valmistamisest ja kasutamisest, pöörates erilist tähelepanu koostise, struktuuri ja omaduste seosele.

Sihtgrupp:

-

Eeldused:

puuduvad

Teemad:

Vastab õppeainele NTS1090 Materjalide keemia. Materjaliteadus ja materjalide keemia. Materjalide koostis, struktuur ja omadused. Liht- ja liitmaterjalid. Materjalide omaduste uurimine. uued ja perspektiivsed materjalid. Lahustid. Liimid ja värvid. Plastmassid. Klaas ja keraamika. Metallisulamid. Ehitusmaterjalid. Puit. Tselluloos ja paber. Ajaloolised viimistlusmaterjalid - krohvid, värvid.

Õpiväljund:

Kursuse läbinud üliõpilane tunneb materjalide keemia põhimõisteid, materjalide liike, põhiomadusi ja nende uurimist, materjalide kasutamist, oskab leida kirjandusest ja internetist vajalikku infot.

Keel:

eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 32 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 46 akadeemilist õppetundi

EAP:

3

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Kontakt:

Aime Ruus, aime.ruus@taltech.ee

Hind:

147 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Varem sooritatud aineid saab üle kanda.

Registreerumise tähtaeg:

24.01.2022

Kommentaar:

Registreeruda saab aastaringselt. Võtke ühendust kai.kalda@taltech.ee

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž

Ajakava:

24.01.2022


12:15 - 14:00


Lektor: Karin Hellat


31.01.2022


12:15 - 14:00


Lektor: Karin Hellat


07.02.2022


12:15 - 14:00


Lektor: Karin Hellat


14.02.2022


12:15 - 14:00


Lektor: Karin Hellat


21.02.2022


12:15 - 14:00


Lektor: Karin Hellat


28.02.2022


12:15 - 14:00


Lektor: Karin Hellat


07.03.2022


12:15 - 14:00


Lektor: Karin Hellat


14.03.2022


12:15 - 14:00


Lektor: Karin Hellat


21.03.2022


12:15 - 14:00


Lektor: Karin Hellat


28.03.2022


12:15 - 14:00


Lektor: Karin Hellat


04.04.2022


12:15 - 14:00


Lektor: Karin Hellat


11.04.2022


12:15 - 14:00


Lektor: Karin Hellat


18.04.2022


12:15 - 14:00


Lektor: Karin Hellat


25.04.2022


12:15 - 14:00


Lektor: Karin Hellat


02.05.2022


12:15 - 14:00


Lektor: Karin Hellat


09.05.2022


12:15 - 14:00


Lektor: Karin Hellat