TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Site logo

Eesmärk:

Anda ülevaade arhiivindusest, objektide mõõdistamisest, inventariseerimisest, muinsuskaitse eritingimustest ning restaureerimis- ja konserveerimisprojektide nõuetest.

Sihtgrupp:

Koolitus on eelkõige adresseeritud ehitusinseneridele ja maastikuarhitektidele ning siduserialade spetsialistidele.

Teemad:

Vastab õppeainele NTS1470 Restaureerimise ettevalmistustööd.
Arhiivinduse ajalugu, mõisted ja teoreetilised alused. Arhiivimaterjali eripära. Eesti arhiivinduse areng. Tänapäevane arhiivisüsteem. Eesti ajaloo allikad. 17.- 19. sajandi kartograafilised allikmaterjalid. Mõõtmis-fikseerimistööd. Mõõdistamine kui teatud objekti või selle osa adekvaatne jäädvustamine. Mõõdistamine restaureerimisel. Mõõdistamine ehitismälestiste ja nende detailide tehnilise seisundi fikseerimisel ning ehitismälestiste inventariseerimisel. Korrektne ja selgelt loetav mõõtmisjoonis. Kultuurimälestiste inventariseerimine.
Eesti ajaloo allikad. Muinsuskaitse eritingimused. Restaureerimis- ja konserveerimisprojektid.

Toimumise ajad:
alates 05.10.2020 igal esmaspäeval kuni detsembri keskpaigani kell 10.00-11.30. Tartu kolledžis, Puiestee 80A.

Õpiväljund:

Läbinud kursuse, on tudeng võimeline hankima informatsiooni ja koostama dokumentatsiooni, mis on vajalik restaureerimisprojekti koostamiseks.

Keel:

eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 32 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 46 akadeemilist õppetundi

EAP:

3

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Kontakt:

Aime Ruus, aime.ruus@taltech.ee

Hind:

147 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Varem sooritatud aineid saab üle kanda.

Registreerumise tähtaeg:

30.09.2022

Kommentaar:

Registreeruda saab aastaringselt. Võtke ühendust kai.kalda@taltech.ee

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž