TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Site logo

Eesmärk:

Anda süstemaatiline ülevaade biokahjustusi tekitavatest elusorgamismidest ja erinevate materjalide ning objektide biokahjustusprotsessidest.

Sihtgrupp:

_

Eeldused:

puuduvad

Teemad:

Vastab õppeainele NTM0530 Konserveerimisbioloogia. Analüüsitakse biokahjustuste tekitajaid ja biokahjustusprotsesse. Käsitletakse bioloogilisi ohutegureid konserveerimisel ja restaureerimisel ning bioloogiliste meetodite kasutamist kultuuripärandi säilitamisel.

Õpiväljund:

Õppeaine läbides üliõpilane:
teab - peamisi biokahjustajaid,
tunneb – peamistele biokahjustustele iseloomulikke tunnuseid
oskab kirjeldada biokahjustussituatsiooni ja tuletada sellest võimalikke tõrjemeetmeid; eristada biokahjustusi teistest kahjustusliikidest

Keel:

eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 16 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 36 akadeemilist õppetundi

EAP:

2

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Kontakt:

Aime Ruus, aime.ruus@taltech.ee

Hind:

98 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Varem sooritatud aineid saab üle kanda.

Registreerumise tähtaeg:

24.01.2022

Kommentaar:

Registreeruda saab aastaringselt. Võtke ühendust kai.kalda@taltech.ee

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž

Ajakava:

07.02.2022


14:15 - 17:00


Lektor: Kurmo Konsa


14.02.2022


14:15 - 17:00


Lektor: Kurmo Konsa


21.02.2022


14:15 - 17:00


Lektor: Kurmo Konsa


28.02.2022


14:15 - 17:00


Lektor: Kurmo Konsa