Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Kursuse eesmärk on tutvustada magistrantidele era- ja riskikapitali olulist rolli kapitaliturgudel:
- ettevõtete finantseerimisallikana;
- alternatiivse investeerimisvõimaluse ja varaklassina;
- riigi majanduskasvu ja arengu tööriistana.

Kursuse käigus õpitakse tundma era- ja riskikapitali strateegiaid, era- ja riskikapitali fondide struktuure, õiguslikku raamistikku ning toimimispõhimõtteid. Kursuse jooksul omandatud teadmisi kinnistatakse läbi erinevate praktiliste kaasuste. Ainet õpetatakse koostöös Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooniga (EstVCA)

Sihtgrupp:

Kursus sobib neile kes soovivad süvendatud kuid praktilisi teadmisi era- ja riskikapitali võimalustest ettevõtete finantseerimisallika, alternatiivse finantseerimisvõimaluse ja varaklassi kui ka riigi majanduskasvu ja arengu tööriistana.

Teemad:

Sissejuhatus kursusesse, era- ja riskikapitali olemus ja olulisus. Era- ja riskikapitali erinevus teistest varaklassidest/kapitali allikatest, turuosalised, maht ja struktuur. Era- ja riskikapitali rahastuse seosed firmade elutsükliga. Riskikapitali ja erakapitali strateegiad. Riskikapitali finantseerimise kaasamine erinevates arengufaasides. Erakapitali strateegiad: ettevõtteosaluste omandamine ja varapõhised strateegiad, erakapitali rahastus võõrkapitali vormis, mõjuinvesteeringud ja ESG. Era- ja riskikapitalifondi struktuur, õiguslik raamistik ja tööpõhimõtted. Väärtuse hindamise hindamise metoodikad erinevate era- ja riskikapitali investeeringute strateegiate ja alamstrateegiate lõikes. Erakapitali näitekaasus ("osta ja ehita strateegia"). Riskikapitali tehingu näitekaasus ("kapitali kaasamine seemnefaasis").

Õpiväljund:

Koolituse läbinu:
- mõistab era- ja riskikapitali olemust ja olulisust ning nende struktuuri, strateegiaid ja hindamismudeleid;
- hindab kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt era- või riskikapitali tehingupõhist teavet ja rakendab seda kaasuste lahendamisel.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 32 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 124 akadeemilist õppetundi

EAP:

6

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Ainet koordineerib Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi lektor Kalle Ahi, igal korral esinevad erinevad külalislektorid

Kontakt:

Mari Ellermaa, 5227270, mari.ellermaa@taltech.ee

Hind:

240 €/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

07.02.2022 23:59

Kommentaar:

Kursuse peamine keel on eesti keel, osaliselt inglise keeles. Tegemist on magistriõppeaine MEF5120 alusel toimuva täiendusõppe teenuse pakkumisega.

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool

Ajakava:

02.02.2022


17:45 - 21:00

Sissejuhatus, era- ja riski-kapitali olemus ja olulisus


09.02.2022


17:45 - 21:00

Era- ja riskikapitali rahastuse seosed firmade elutsükliga. Era- ja riskikapitali strateegiad: riskikapital


16.02.2022


17:45 - 21:00

Era- ja riskikapitali strateegiad: erakapital


23.02.2022


17:45 - 21:00

Era- ja riskikapitalifondi struktuur, õiguslik raamistik ja tööpõhimõtted


02.03.2022


17:45 - 21:00

Era- ja riskikapitali-investeeringute väärtuse hindamise metoodika ja tehnikad


09.03.2022


17:45 - 21:00

PE tehingu case-study („osta ja ehita“ strateegia)


16.03.2022


17:45 - 21:00

VC tehingu case-study (seemnefaas)


30.03.2022


17:45 - 21:00

Lõpuseminar


Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool

Hind:

240 €/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
32 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
124 akadeemilist õppetundi

EAP:

6

Kontakt:

Mari Ellermaa, 5227270, mari.ellermaa@taltech.ee