Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Täiendkoolitust arvestatakse lõhkajate, lõhkemeistrite kutsetõendamisel.

Sihtgrupp:

Lõhkajad, lõhkemeistrid, lõhkematerjalide käitlejad, mäenduses ja siduserialadel töötavad insenerid/spetsialistid.

Õpiväljund:

Koolituse läbinu teab ja tunneb: lõhkeained ja nende valik; modernsed lõhkematerjalid; lõhketööde üldteooria; lõhkamise teostamine asulas ja ehitiste lähedal; kontuurlõhkamine; ohutus, SAFEX. Kriitilised toormed.

Keel:

eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 16 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 16 akadeemilist õppetundi

TP:

13

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Teele Tuuna - Spark&Stone Concept OÜ; Olle Hints - TalTech Geoloogia instituut; Rutt Hints - TalTech Geoloogia instituut

Kontakt:

Karin Robam, 6203048, karin.robam@taltech.ee

Hind:

339 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Osalustasu: 339 EUR; MTÜ Eesti Mäeselts liikmetele 289 EUR. Palun lisada märge kui oled MTÜ Eesti Mäeseltsi liige. Registreerimine hiljemalt 01.03.2022.

Registreerumise tähtaeg:

01.03.2022

Asukoht:

TalTech, Raamatukohe hoone, 2.korrus, LIB-215

Ajakava:

03.03.2022


09:00 - 09:05

Avasõnad
Lektor: Olle Hints, TalTech Geoloogia instituut


09:05 - 11:05

Lõhkeained – ajalugu ja nende laialdane valik
Lektor: Teele Tuuna - Spark&Stone Concept OÜ


11:20 - 12:20

Modernsemad lõhkeained - kus ning kuidas neid kasutada, I osa
Lektor: Teele Tuuna - Spark&Stone Concept OÜ


12:20 - 13:00

Lõunapaus


13:00 - 14:00

Modernsemad lõhkeained - kus ning kuidas neid kasutada, II osa
Lektor: Teele Tuuna - Spark&Stone Concept OÜ


14:00 - 14:45

Kokkuvõtted ja nutikad lahendused
Lektor: Teele Tuuna - Spark&Stone Concept OÜ


15:00 - 15:45

Kriitilised toormed - teadus- ja uurimistegevus Eestis
Lektor: Rutt Hints, TalTech Geoloogia instituut


16:00 - 16:45

Geoteaduste andmebaasid Eestis – mis, kus ja milleks?
Lektor: Olle Hints, TalTech Geoloogia instituut


04.03.2022


09:00 - 11:00

Lõhketöö teooria
Lektor: Teele Tuuna - Spark&Stone Concept OÜ


11:15 - 12:15

Lõhkamine asulas ning ehitiste läheduses, Norra näited
Lektor: Teele Tuuna - Spark&Stone Concept OÜ


12:15 - 13:00

Lõunapaus


13:00 - 15:00

Kontuurlõhkamine, Norra näited
Lektor: Teele Tuuna - Spark&Stone Concept OÜ


15:15 - 16:00

Ohutus, SAFEX, ning mis juhtus Beirutis - interaktiivne analüüs
Lektor: Teele Tuuna - Spark&Stone Concept OÜ