Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Eelduseks kutse taotlemisel või uuendamisel.

Sihtgrupp:

Mäeinsenerid, mäetehnikud ja projekteerijad. Siduserialadel töötavad insenerid/spetsialistid, teised asjahuvilised.

Teemad:

Omandada mäendusvaldkonna baasteadmisi ning värskendada olemasolevaid.

Õpiväljund:

Omandada mäendusvaldkonna baasteadmisi ning värskendada olemasolevaid.

Keel:

eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 10 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 10 akadeemilist õppetundi

TP:

8

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Martin Nurme, Keskkonnaamet, Maapõuebüroo; Joonas Pärn, Eesti Geoloogiateenistus, Hüdrogeoloogia ja keskkonnageoloogia osakond; TalTech Geoloogia instituut; Heidi Soosalu, Eesti Geoloogiateenistus, Meregeoloogia ja geofüüsika osakond; TalTech Geoloogia instituut; Kadri Visnap, Keskkonnaamet, Keskkonnakasutuse järelevalve arendusosakond; Lauri Kütt, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Tehnikaosakond

Kontakt:

Karin Robam, 6203048, karin.robam@taltech.ee

Hind:

279 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Osalustasu: 279 EUR; MTÜ Eesti Mäeselts liikmetele 249 EUR. Palun lisada märge kui oled MTÜ Eesti Mäeseltsi liige.

Registreerumise tähtaeg:

22.03.2022

Kommentaar:

Täiendkoolituse punktid on kinnitanud MTÜ Eesti Mäeselts. Koolitus toimub vähemalt 10 osaleja osavõtul.

Asukoht:

TalTech, Raamatukogu hoone, 2.korrus, LIB-215

Ajakava:

24.03.2022


08:45 - 08:50

Avasõnad
Lektor: Olle Hints, TalTech Geoloogia instituut


08:50 - 10:20

Kaevandamisloast keskkonnaloani. Miks ja kuidas on kaevandamise reguleerimine aja jooksul muutunud. Keskkonnaloa olulisus.
Lektor: Martin Nurme, Keskkonnaamet, Maapõuebüroo


10:35 - 12:05

Põhjavesi Eesti maapõues ja selle seosed kaevandamistegevusega.
Lektor: Joonas Pärn, Eesti Geoloogiateenistus, Hüdrogeoloogia ja keskkonnageoloogia osakond; TalTech Geoloogia instituut


12:45 - 14:15

Seismilise aktiivsuse ja lõhketööde jälgimine Eesti maapõues ja karjäärides.
Lektor: Heidi Soosalu, Eesti Geoloogiateenistus, Meregeoloogia ja geofüüsika osakond; TalTech Geoloogia instituut


14:30 - 16:00

Kaevandamise järelevalve teostamine (Keskkonnaamet). - lubade olemasolu ja kõrvaltingimuste täitmine, tähistus, korrastamiskohustuse täitmine, jäätmete käitlemine.
Lektor: Kadri Visnap, Keskkonnaamet, Keskkonnakasutuse järelevalve arendusosakond


16:15 - 17:45

Kaevandamise järelevalve teostamine (TTJA) - kaevandaja kohustusliku dokumentatsiooni nõuetele vastavus ning ohutusnõuete täitmine (kaevandamisprojekt, markšeidermõõdistus, vastutava spetsialisti määramine, tootmisohje).
Lektor: Lauri Kütt, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Tehnikaosakond