TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Site logo

Eesmärk:

Üldeesmärgiks on erialase kompetentsi ja konkurentsivõime tugevdamine

Sihtgrupp:

Topograafiliste, ehitusgeodeetiliste ning maamõõdualaste töödega praktiliselt kokkupuutuvad spetsialistid; geoinformaatikud ning kohaliku omavalitsuse ruumiandmetega tegelevad spetsialistid

Eeldused:

Praktiline kogemus maamõõtmise, geodeesia, geoinformaatika ning muudes ruumiandmete kogumise/töötlemise tegevusvaldkondades

Teemad:

Droon-fotogrammeetriline mõõdistus ja selle põhinev modelleerimine- soovitused töövõtete valikuks: Ülevaade droon-fotogrammeetriast; selle võimalused ja piirangud, kasutusviisid ning peamiselt rakendatavad meetodid. Kaamera kalibreerimine, selle vajadus ja meetodid ning mõju modelleerimistulemustele. Maapealsete kontrollpunktide kaasamine mõõdistustesse; nende üldine vajadus ning mõju saavutatavatele modelleerimistulemustele; Lennuparameetrite (näiteks fotode ülekate, kaamera kaldenurk, lennukõrgus) mõju modelleerimistulemustele. Põhifookus on mõõdistustööde läbiviimisel ning selgitustel, mis moodi töövõtted saavutatavaid tulemusi mõjutavad. Eesmärk on selgitada kuidas droon-fotogrammeetrilisest meetodist maksimum (täpsuse mõistes) kätte saada, see tähendab, et kuidas tagada modelleerimistulemuste usaldusväärsus. NB! samasisulist kursust loeti hiljuti https://addenda.ee/droon-fotogrammeetria

Mehitamata õhusõidukite poolt kogutud andmete kasutamine 1:500 mõõtkavas alusplaanide ja teostusjooniste koostamisel : Objektidel tehtud tööde alusel välja kujunenud praktika, millisteks töödeks ja mis mahus kasutada droonide poolt kogutud andmeid ning millele tähelepanu pöörata. Ohukohad, tähelepanekud ja näited.

Õpiväljund:

Ülevaade teemadest: Droon-fotogrammeetriline mõõdistus ja selle põhinev modelleerimine ning mehitamata õhusõidukite poolt kogutud andmete kasutamine 1:500 mõõtkavas alusplaanide ja teostusjooniste koostamisel

Keel:

eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 7 akadeemilist õppetundi

TP:

6.4

Lektor:

Teadur Sander Varbla, insener Mart Rae

Kontakt:

Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee

Hind:

120 € + KM/osaleja

Märkused hinna kohta:

Juhul kui samast ettevõttest osaleb kolm või enam osalejat saavad kõik hinnasoodustust 10% (soovitavalt registreeritud samaaegselt ühe grupina)

Registreerumise tähtaeg:

05.04.2022

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool; auditoorium U06A-229

Ajakava:

06.04.2022


09:15 - 10:45

Droon-fotogrammeetriline mõõdistus ja selle põhinev modelleerimine: soovitused töövõtete valikuks, osa I
Lektor: Sander Varbla


10:45 - 11:00

Kohvipaus


11:00 - 12:30

Droon-fotogrammeetriline mõõdistus ja selle põhinev modelleerimine: soovitused töövõtete valikuks, osa II
Lektor: Sander Varbla


12:30 - 13:30

Lõuna


13:30 - 15:45

Mehitamata õhusõidukite poolt kogutud andmete kasutamine 1:500 mõõtkavas alusplaanide ja teostusjooniste koostamisel
Lektor: Mart Rae