Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Üldeesmärgiks on erialase kompetentsi ja konkurentsivõime tugevdamine

Sihtgrupp:

Topograafiliste, ehitusgeodeetiliste ning maamõõdualaste töödega praktiliselt kokkupuutuvad spetsialistid; geoinformaatikud ning kohaliku omavalitsuse ruumiandmetega tegelevad spetsialistid

Eeldused:

Praktiline kogemus maamõõtmise, geodeesia, geoinformaatika ning muudes ruumiandmete kogumise/töötlemise tegevusvaldkondades

Teemad:

Nõuded mõõdistusandmetele ja nende kasutamise praktika BIM-i kontekstis: Ehitusinfo modelleerimine (BIM). Ehitusinfo detailsus vs projekti staadium. Geomeetriline detailsuse tase vs informatsiooni detailsuse tase. Andmevahetuse formaadid. Mõõdistusandmete kaasamine lähteandmete mudeli loomiseks. Mõõdistusandmete kasutamine ehitise ajagraafiku täiustamiseks (mõõdistus vs projektmudel vs aeg). Mõõdistusandmed vs teostusmudel.
Mobiilse kaardistamise, aerolaserskaneerimise ja fotogramm-meetria kasutamine ehitiste ja looduslike pinnavormide mõõdistamisel: Mobiilne kaardistamine, s.h. mobiilne laserskaneerimine ja kaardistus panoraamkaameraga. Kogutud andmete omadused, ruumiline lahutusvõime, täpsus. Punktipilv, panoraamfotod, ortofotod. Andmetöötluses kasutatavad failiformaadid ja tarkvarad. Praktilised rakendused ja näited. Aerolaserskaneerimine. Andmete omadused. Täpsuse kontroll ja süstemaatiliste vigade vähendamine. Terrestriline fotogramm-meetria. Välitöö läbiviimine. Andmetöötlus. Näited
Võrgu RTK meetodi kasutusvõimalused ja probleemid: Mõõdistusvõrgu olemus, selle rajamise võimalused (sh integreeritud meetodid). Võrgu RTK meetod (sh seadistus ja tugijaamade võrgud Eestis, Galileo ja Beidou signaalide kättesaadavus Eestis, seadmete areng, viimased muutused võrgu RTK tugijaamade seadmetes ja parandusvoos). Vigade allikad RTK mõõtmises, sideprobleemid RTK mõõtmises (n 3G võrgu eemaldused). Automaatne kaldeparand GNSS seadmetes – võimalused, probleemid ja seadistus. Fotode sidumine mõõtmispunktiga.

Õpiväljund:

Ülevaade teemadest: Nõuded mõõdistusandmetele ja nende kasutamise praktika BIM-i kontekstis; Mobiilse kaardistamise,
aerolaserskaneerimise ja fotogramm-meetria kasutamine ehitiste ja looduslike pinnavormide mõõdistamisel ning võrgu RTK meetodi kasutusvõimalused ja probleemid

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 7 akadeemilist õppetundi

TP:

8.5

Tunnistus:

Tõend

Lektor:

Prof. Raido Puust; Kalev Julge PhD, Dr. Harli Jürgenson

Kontakt:

Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee

Hind:

127.87 € + KM/osaleja

Märkused hinna kohta:

Juhul kui samast ettevõttest asleb kolm ja enam osalejat saavad kõik hinnasoodustust 10%

Registreerumise tähtaeg:

06.04.2022 23:59

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool; auditoorium U05-103

Ajakava:

07.04.2022


09:30 - 11:00

Nõuded mõõdistusandmetele ja nende kasutamise praktika BIM-i kontekstis
Lektor: prof. raido Puust


11:00 - 11:10

Kohvipaus


11:10 - 13:00

Mobiilse kaardistamise, aerolaserskaneerimise ja fotogramm-meetria kasutamine ehitiste ja looduslike pinnavormide mõõdistamisel
Lektor: Dr. Kalev Julge


13:00 - 14:00

Lõuna


14:00 - 16:15

Võrgu RTK meetodi kasutusvõimalused ja probleemid
Lektor: Dr. Harli Jürgenson


Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool; auditoorium U05-103

Hind:

127.87 € + KM/osaleja

Märkused hinna kohta:

Juhul kui samast ettevõttest asleb kolm ja enam osalejat saavad kõik hinnasoodustust 10%

Maht:

auditoorne õppetöö:
7 akadeemilist õppetundi

TP:

8.5

Kontakt:

Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee