TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Site logo

Eesmärk:

Töötubade eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste teadlikkust ja võimekust kliimamuutustega kaasnevate probleemide ennetamiseks, positiivsete mõjude ja võimaluste ära kasutamiseks ja energiajuhtimise rakendamiseks nii kogemuste vahetuse, analüütilise võimekuse parandamise, kogukondade kaasamise hoogustamise kui ühtse tulevikuvaate kujundamise kaudu

Sihtgrupp:

Kohalikke omavalitsuste spetsialistid ja kogukondade esindajaid.

Teemad:

II töötuba toimub 5.mail 2022 kell 9.00 – 16.45 Tartus, Narva mnt 3, Spark Demo majas. Töötoas toimuvad arutelud ja rühmatööd. Räägitakse kohaliku omavalitsuse energia- ja kliimakavast (KEKK) – mis on selle eesmärk ja millised on riigipoolsed ootused, millised kliimamuutused ees ootavad ja millised on kliimakohanemise võimalused erinevates piirkondades. Eraldi käsitletakse KEKKi koostamiseks vajalike andmete olemasolu ning nende kättesaadavust.

Õpiväljund:

Teadlikkus, väljakutsed ja vajalike seonduvate alusandmete kättesaadavusest arusaamad kliimamuutuste ennetamisel ja kohanemisel, ning kohalikul tasandil energiamajanduse toimimisel hõlmates taastuvenergia kasutusele võtu ja energiasäästu meetmete rakendamist.

Keel:

eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist õppetundi

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Kontakt:

Toomas Ütsik, toomas.utsik@taltech.ee

Registreerumise tähtaeg:

03.05.2022

Asukoht:

Tartu, Narva mnt 3 Spark Demo maja