TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Site logo

Eesmärk:

Töötubade eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste teadlikkust ja võimekust kliimamuutustega kaasnevate probleemide ennetamiseks, positiivsete mõjude ja võimaluste ära kasutamiseks ja energiajuhtimise rakendamiseks nii kogemuste vahetuse, analüütilise võimekuse parandamise, kogukondade kaasamise hoogustamise kui ühtse tulevikuvaate kujundamise kaudu

Sihtgrupp:

Kohalikke omavalitsuste spetsialistid ja kogukondade esindajaid.

Teemad:

III töötuba toimub 24.mail 2022 kell 9.00 – 16.45 Pärnus, Ringi 35, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži majas. Räägitakse energeetikast koos praktiliste näidetega ja toimuvad arutelud rühmades, millised on erinevates piirkondades energiaressursid ja sobivad energialahendused. Räägitakse, kuidas toimub energiamajanduse juhtimine kohalikul tasandil ja mida parendamiseks saab teha. Eraldi teemana käsitletakse energiakogukondade teket, energiaprojektide elluviimist ja õigusruumi.

Õpiväljund:

Teadlikkus, väljakutsed ja vajalike seonduvate alusandmete kättesaadavusest arusaamad kliimamuutuste ennetamisel ja kohanemisel, ning kohalikul tasandil energiamajanduse toimimisel hõlmates taastuvenergia kasutusele võtu ja energiasäästu meetmete rakendamist.

Keel:

eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist õppetundi

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Kontakt:

Toomas Ütsik, toomas.utsik@taltech.ee

Registreerumise tähtaeg:

20.05.2022

Asukoht:

Pärnu, Ringi 35