TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Site logo

Eesmärk:

Töötubade eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste teadlikkust ja võimekust kliimamuutustega kaasnevate probleemide ennetamiseks, positiivsete mõjude ja võimaluste ära kasutamiseks ja energiajuhtimise rakendamiseks nii kogemuste vahetuse, analüütilise võimekuse parandamise, kogukondade kaasamise hoogustamise kui ühtse tulevikuvaate kujundamise kaudu

Sihtgrupp:

Kohalikke omavalitsuste spetsialistid ja kogukondade esindajaid.

Teemad:

Kliima- ja keskkonnamuutuste põhilised protsessid, energiamajanduse mõju kliimale ja tervisele.

Õpiväljund:

Teadlikkus, väljakutsed ja vajalike seonduvate alusandmete kättesaadavusest arusaamad kliimamuutuste ennetamisel ja kohanemisel, ning kohalikul tasandil energiamajanduse toimimisel hõlmates taastuvenergia kasutusele võtu ja energiasäästu meetmete rakendamist.

Keel:

eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist õppetundi

Kontakt:

Toomas Ütsik, toomas.utsik@taltech.ee

Registreerumise tähtaeg:

24.05.2022

Asukoht:

Veebis