Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda ülevaade moodulmajade ja nende projekteerimise spetsiifikast.

Sihtgrupp:

Ehitusinsenerid ja ehitusinseneriõppes osalejad. Eelkõige suunatud projekteerijatele.

Eeldused:

Eeldab ehitusinsenerile vajalikke alusteadmisi (tugevusõpetus, ehitusmehaanika, puitkonstruktsioonid, konstruktsioonide projekteerimise alused).

Teemad:

Moodulmaja ja selle spetsiifika.
Arhitektuurilist lahendust mõjutavad asjaolud.
Hoone kui terviku ja elementide jäigastamine.
Tugevsuarvutuste spetsiifika.
Ehitusfüüsikalised aspektid: niiskusturvalisus, õhupidavuse tagamine
Transport ja paigaldus.
Liinitootmine
Iseseisev töö projekteerimis- ja arvutusülesanne

Õpiväljund:

Teab, mis on moodulmaja ja selle spetsiifika
Oskab hinnata moodulmaja kui tervikut järgmistes aspektides:
• arhitektuurilist lahendust mõjutavad asjaolud.
• hoone kui terviku ja elementide jäigastamine
• tugevsuarvutuste spetsiifika
• ehitusfüüsikalised aspektid
• transport ja paigaldus

Keel:

eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 44 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 112 akadeemilist õppetundi

EAP:

6

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Kontakt:

Aime Ruus, aime.ruus@taltech.ee

Hind:

294 €/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

12.09.2022

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž

Ajakava:

16.09.2022


10:00 - 13:00

Sissejuhatus. Tootmine ja transport
Lektor: Mihkel Uibo


13:00 - 16:00

Moodulmajade spetsiifika
Lektor: Villu Leppik


23.09.2022


13:00 - 16:00

Modulaarne arhitektuur
Lektor: Renee Puusepp


30.09.2022


10:00 - 13:00

Ehitusfüüsika
Lektor: Kristo Kalbe


13:00 - 16:00

Hoone jäigastamine
Lektor: Eero Tuhkanen


07.10.2022


10:00 - 13:00

Hoone jäigastamine
Lektor: Eero Tuhkanen


13:00 - 16:00

Ehitusfüüsika
Lektor: Kristo Kalbe


14.10.2022


00:00 - 00:00

vaba


21.10.2022


00:00 - 00:00

ekskursioon tootmises
Lektor: Peep Pihlapson


28.10.2022


10:00 - 13:00

Modulaarne arhitektuur
Lektor: Renee Puusepp


13:00 - 16:00

Tootmine ja transport
Lektor: Mihkel Uibo


04.11.2022


00:00 - 00:00

vaba


11.11.2022


10:00 - 14:00

Hoone jäigastamine
Lektor: Eero Tuhkanen


14:00 - 16:00

Ehitusfüüsika
Lektor: Kristo Kalbe


18.11.2022


00:00 - 00:00

vaba


25.11.2022


00:00 - 00:00

Garage48 Future of Wood soovijatele


09.12.2022


00:00 - 00:00

grupitööde esitlus neile, kes Garage48 ei osalenud