Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda ülevaade moodulmajade ja nende projekteerimise spetsiifikast.

Sihtgrupp:

Ehitusinsenerid ja ehitusinseneriõppes osalejad. Eelkõige suunatud projekteerijatele.

Eeldused:

Eeldab ehitusinsenerile vajalikke alusteadmisi (tugevusõpetus, ehitusmehaanika, puitkonstruktsioonid, konstruktsioonide projekteerimise alused).

Teemad:

Moodulmaja ja selle spetsiifika. Arhitektuurilist lahendust mõjutavad asjaolud. Tugevusarvutused, hoone kui terviku ja elementide jäigastamine. Ehitusfüüsikalised aspektid: niiskusturvalisus, õhupidavuse tagamine, heliisolatsioon. Konstruktsioonilised ja arhitektuursed lahendused erinevate projektide näitel, moodullahenduste näiteid maailmast. Erilised moodulid ja lahendused projektide näitel (nt trepikojad, liftišahtid, rõdud). Tehnosüsteemid moodulmajas ja nende paigaldamine. Moodulmajade liinitootmine. Moodulmajade transport ja paigaldus.

Õpiväljund:

Kursuse läbinu:
- analüüsib ja võtab arvesse moodulmajade arhitektuurilist lahendust mõjutavaid asjaolusid;
- kirjeldab moodulmajade elementide ja hoone kui terviku jäigastamise põhimõtteid;
- teeb olulised tugevusarvestused;
- kavandab põhikonstruktsioonid ja detailid;
- arvestab projekteerimisel moodulmajade spetsiifikast tulenevaid peamisi ehitusfüüsikalisi aspekte (niiskusturvalisus, õhupidavuse tagamine, heliisolatsioon);
- arvestab projekteerimisel moodulmajade transpordi ja paigalduse põhimõtteid.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 44 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 112 akadeemilist õppetundi

EAP:

6

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Kontakt:

Aime Ruus, aime.ruus@taltech.ee

Hind:

294 €/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

12.09.2022 23:59

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž

Ajakava:

16.09.2022


10:00 - 13:00

Sissejuhatus. Tootmine ja transport
Lektor: Mihkel Uibo


13:00 - 16:00

Moodulmajade spetsiifika
Lektor: Villu Leppik


23.09.2022


13:00 - 16:00

Modulaarne arhitektuur
Lektor: Renee Puusepp


30.09.2022


10:00 - 13:00

Ehitusfüüsika
Lektor: Kristo Kalbe


13:00 - 16:00

Hoone jäigastamine
Lektor: Eero Tuhkanen


07.10.2022


10:00 - 13:00

Hoone jäigastamine
Lektor: Eero Tuhkanen


13:00 - 16:00

Ehitusfüüsika
Lektor: Kristo Kalbe


14.10.2022


00:00 - 00:00

vaba


21.10.2022


00:00 - 00:00

ekskursioon tootmises
Lektor: Peep Pihlapson


28.10.2022


10:00 - 13:00

Modulaarne arhitektuur
Lektor: Renee Puusepp


13:00 - 16:00

Tootmine ja transport
Lektor: Mihkel Uibo


04.11.2022


00:00 - 00:00

vaba


11.11.2022


10:00 - 14:00

Hoone jäigastamine
Lektor: Eero Tuhkanen


14:00 - 16:00

Ehitusfüüsika
Lektor: Kristo Kalbe


18.11.2022


00:00 - 00:00

vaba


25.11.2022


00:00 - 00:00

Garage48 Future of Wood soovijatele


09.12.2022


00:00 - 00:00

grupitööde esitlus neile, kes Garage48 ei osalenud


Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž

Hind:

294 €/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
44 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
112 akadeemilist õppetundi

EAP:

6

Kontakt:

Aime Ruus, aime.ruus@taltech.ee