Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Praktikumi eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste teadlikkust energiajuhtimise rakendamiseks nii kogemuste vahetuse, analüütilise võimekuse parandamise, kogukondade kaasamise hoogustamise kui ühtse tulevikuvaate kujundamise kaudu. NB! Ajakava täpsustub!

Sihtgrupp:

Kohalikke omavalitsuste spetsialistid ja kogukondade esindajad.

Õpiväljund:

Teadikuse tõstmine kohalikul tasandil energiamajanduse toimimisel hõlmates taastuvenergia kasutusele võtu ja energiasäästu meetmete rakendamist.

Keel:

eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist õppetundi

Kontakt:

Toomas Ütsik, toomas.utsik@taltech.ee

Registreerumise tähtaeg:

12.09.2022

Asukoht:

Tartu, Narva mnt 3 Spark Demo maja

Ajakava:

14.09.2022


10:00 - 12:00

Energiajuhtimine, energiatõhususe arvestamine planeerimisel ja investeerimisotsuste tegemisel


13:00 - 15:00

Energiatõhusus. KOV energiavaldkond (munitsipaalhooned, tänavavalgustus, kaugküte/jahutus. Transport.


15:00 - 17:00

Valdkonna uued tehnoloogiad ja materjalid. Näited ja parimad lahendused.