Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Tõsta sihtgrupi teadlikkust hoonete võimalikest varjatud puudustest ning hoonete tehnilise seisundi hindamisest.

Sihtgrupp:

Kinnisvara valdkonnas töötavad inimesed ja teised teemast huvitatud.

Teemad:

Käsitletavad teemad:
- müüja vastutus hoone (asja) lepingutingimustele mittevastavuse korral;
- ehitise audit;
- hoonete tehnilise seisundi hindamine: hoone dokumentatsioon, ehituskonstruktsioonide avamine;
- ehituskonstruktsioonide kahjustuste ulatuse välja selgitamine;
- ehituskonstruktsioonide kahjustuste peamised põhjused.

Õpiväljund:

Täiendusõppe läbinu:
- on tutvunud hoonete tehnilise seisundi hindamise põhimõtetega;
- oskab hoone varjatud puuduste esinemisel korrektselt toimida.

Keel:

eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 5 akadeemilist õppetundi

Lektor:

Prof Mihkel Kiviste

Kontakt:

Terje Haidak, Terje.Haidak@taltech.ee

Hind:

115 €/osaleja

Asukoht:

Tartu kolledži veebikoolitus

Ajakava:

02.12.2022


10:00 - 14:45