Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Toimunud töötubade eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste teadlikkust ja võimekust kliimamuutustega kaasnevate probleemide ennetamiseks, positiivsete mõjude ja võimaluste ära kasutamiseks ja energiajuhtimise rakendamiseks nii kogemuste vahetuse, analüütilise võimekuse parandamise, kogukondade kaasamise hoogustamise kui ühtse tulevikuvaate kujundamise kaudu. Lõpuseminar võtab töötubades käsitletu kokku.

Sihtgrupp:

Kohalikke omavalitsuste spetsialistid ja kogukondade esindajad.

Õpiväljund:

Teadlikuse tõstmine kliimamuutuste-ja energiajuhtimise valdkonnas.

Keel:

eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 6 akadeemilist õppetundi

Kontakt:

Toomas Ütsik, 6202063, toomas.utsik@taltech.ee

Registreerumise tähtaeg:

19.10.2022

Ajakava:

20.10.2022


10:15 - 10:30

Kogunemine (kaasa võtta ID kaart)


10:30 - 10:45

Päeva tutvustus. Ülevaade seni toimunud töötubadest.
Lektor: Toomas Ütsik, Taltech


10:45 - 11:00

Töötubade tellijate sõnavõtud
Lektor: Irje Möldre (MKM), Ott Kasuri (ELVL), Kädi Ristkok (KeM).


11:00 - 11:20

Kohaliku omavalitsuse energia- ja kliimakavade tegemise hetkeseis ja edasine tegevus
Lektor: Eva-Ingrid Rõõm (KIK)


11:20 - 11:50

KEKK koostamise kogemus
Lektor: Kertu Vuks (Elva vald), Inge Angerjas (Keila linn)


11:50 - 12:10

Kohaliku omavalituse panus kliimamuutuste leevendamisse ja mõjuga kohanemisse
Lektor: Eva-Ingrid Rõõm (KIK)


12:10 - 12:45

Energeetika ja energiajuhtimine
Lektor: Martin Kikas (TREA)


12:45 - 13:30

Lõuna (osalejate kulul )


13:30 - 14:30

Töötubade kokkuvõtted ja ettepanekud
Lektor: Toomas Ütsik (TalTech), Aivi Allikmets, Anastasia Petrova (KIK), Martin Kikas, Ülo Kask (TREA)


14:30 - 14:45

KOVi roll rohepöördes
Lektor: Ivo Krustok (Riigikantselei)


14:45 - 15:00

Kohalike omavalitsuste olulisus energiapoliitikas
Lektor: Tauno Hilimon ja Kristo Kaasik (MKM)


15:00 - 15:15

KeMi vaade kliima kohanemise ja kliima mõjude leevendamisele kasvuhoonegaaside vähendamisele
Lektor: Kädi Ristkok (KeM)


15:15 - 15:30

Kokkuvõte ja tunnistuste kätte andmine