Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Aine eesmärgiks on arendada õppijate oskusi keskkonnakorralduslike vahendite, s.h majanduslike vahendite kasutamiseks ja toetada õppijate suutlikkust tööks valitud keskkonnakorralduse valdkonnas.

Sihtgrupp:

Valdkonnast huvitatud kõrgharidusega inimesed.

Eeldused:

Kõrgharidus, inglise keele oskus tasemel, mis võimaldab iseseisvalt töötada võõrkeelsete õppematerjalidega.

Teemad:

Kursus avab mõistet „roheline majandus“ (green economy), selle eesmärke, põhimõtteid ja rakendamist. Iseseisva töö käigus omandatakse praktilised oskused avalike keskkonnahüvede, s.h ökosüsteemiteenuste märkamiseks, identifitseerimiseks ja majandusliku väärtuste leidmiseks.

Õpiväljund:

Kursuse läbinud üliõpilane on omandanud teadmised avaliku sektori ökonoomika ühest harust - keskkonnaökonoomikast; teab, missuguseid meetodeid kasutatakse avalike hüvede rahalise väärtuse arvutamiseks ja oskab olulisemaid neist rakendada; oskab interpreteerida avalike hüvede rahalisi väärtusi ning teab, kuidas seda informatsiooni kasutada avalike hüvede jaotamise otsuste tegemisel; tunneb sotsiaalse tulu-kulu analüüsi võimalusi, eesmärke ja metoodikat.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 24 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 132 akadeemilist õppetundi

EAP:

6

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Aija Kosk

Kontakt:

Jane Raamets, Jane.Raamets@taltech.ee

Hind:

294 €/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

06.02.2023 23:59

Ajakava:

16.02.2023


14:15 - 18:00

Lektor: Aija Kosk


16.03.2023


14:15 - 18:00

Lektor: Aija Kosk


30.03.2023


14:15 - 18:00

Lektor: Aija Kosk


13.04.2023


12:15 - 16:00

Lektor: Aija Kosk


12.05.2023


14:15 - 18:00

Lektor: Aija Kosk


Hind:

294 €/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
24 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
132 akadeemilist õppetundi

EAP:

6

Kontakt:

Jane Raamets, Jane.Raamets@taltech.ee