Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Kursuse eesmärk on anda ülevaade materjali- ja energiavoogudest tööstusökoloogias ning tööstuslike ökosüsteemide kontseptsioonist ning erinevatest rakendustest.

Sihtgrupp:

Valdkonnast huvitatud kõrgharidusega inimesed.

Eeldused:

Kõrgharidus ning inglise keele oskus tasemel, mis võimaldab iseseisvalt töötada võõrkeelsete materjalidega.

Teemad:

Kursusel käsitletavad teemad:
Tööstusliku ökosüsteemi mõiste. Tööstuslik sümbioos. Tööstusliku ökosüsteemi konstrueerimine ja arendamine. Ressursside vool tööstuslikus ökosüsteemis. Materjali – ja energiavoo analüüsi meetod ja selle kasutamine; Tööstuslike ökosüsteemide muster ja mõõtkava. Kalundborgi mudel.

Õpiväljund:

Kursuse läbinud õppija:
- tunneb materjali- ja energiavooge tööstusökoloogias;
- saab aru tööstuslike ökosüsteemide olemusest;
- oskab analüüsida konkreetset tööstuslikku ökosüsteemi, selle materjali ja energiavooge.

Keel:

eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 20 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 136 akadeemilist õppetundi

EAP:

6

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Tiit Lepasaar, Jane Raamets

Kontakt:

Jane Raamets, Jane.Raamets@taltech.ee

Hind:

294 €/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

27.01.2023

Ajakava:

03.02.2023


10:15 - 14:00


Lektor: Tiit Lepasaar


03.03.2023


10:15 - 14:00


Lektor: Tiit Lepasaar


31.03.2023


10:15 - 14:00


Lektor: Tiit Lepasaar


27.04.2023


12:15 - 14:00


Lektor: Jane Raamets


28.04.2023


10:15 - 14:00


Lektor: Tiit Lepasaar


11.05.2023


12:15 - 14:00


Lektor: Jane Raamets