Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda ülevaade hoonete seisundi halvenemise põhjustest, seisukorra hindamise meetoditest ning parenduslike tööde maksumuse määramisest.

Sihtgrupp:

.

Eeldused:

puuduvad

Teemad:

Vastab õppeainele NTS0570 Ehitise tehnilise seisukorra hindamine. Ehitiste elukaar. Hoonete seisundi halvenemise põhjused: füüsiline, moraalne ja majanduslik kulumine. Ehitiste seisukorra hindamise põhilised meetodid: a) visuaalne vaatlus; b) instrumentaalne uurimine; c) ehitiste ja nende osade katsetamine. Tutvustatakse visuaalse uuringu erinevaid metoodikaid. Iseloomustatakse olukordi, kus on vaja ehitisi või nende osasid katsetada. Tutvustatakse katsemeetodeid, -seadmeid ja tulemuste töötlemist ning vastavaid norme ja standardeid. Antakse ülevaade parenduslike tööde maksumuse määramisest ja nende seosest ehitise turuväärtusega.

Õpiväljund:

Oskab hinnata ehitise seisundit ning määrata parendustöid ja nende maksumust.

Keel:

eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 48 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 108 akadeemilist õppetundi

EAP:

6

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Tallinna Tehnikaülikooli lektorid

Kontakt:

Kai Kalda-Kiisk, kai.kalda@taltech.ee

Hind:

294 €/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

21.09.2023

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž