Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda ülevaade hoonete seisundi halvenemise põhjustest, seisukorra hindamise meetoditest ning parenduslike tööde maksumuse määramisest.

Sihtgrupp:

.

Eeldused:

puuduvad

Teemad:

Vastab õppeainele NTS0570 Ehitise tehnilise seisukorra hindamine. Ehitiste elukaar. Hoonete seisundi halvenemise põhjused. Ehitiste seisukorra hindamise põhilised meetodid: a) visuaalne vaatlus; b) instrumentaalne uurimine; c) ehitiste ja nende osade katsetamine. Tutvustatakse visuaalse uuringu erinevaid metoodikaid. Iseloomustatakse olukordi, kus on vaja ehitisi või nende osasid katsetada. Tutvustatakse katsemeetodeid, -seadmeid ja tulemuste töötlemist ning vastavaid norme ja standardeid. Antakse ülevaade parenduslike tööde maksumuse määramisest. Mälestiste ja muinsuskaitsealal paiknevate hoonete tegevuskavadele, uuringutele ja ekspertiisidele esitatavad nõuded. Piirangud ja nõuded miljööaladel.
Õppetöö raames tuleb koostada kursusetöö.

Õpiväljund:

Oskab hinnata ehitise seisundit ning määrata parendustöid ja nende maksumust.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 48 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 108 akadeemilist õppetundi

EAP:

6

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Tallinna Tehnikaülikooli lektorid

Kontakt:

Kai Kalda-Kiisk, kai.kalda@taltech.ee

Hind:

294 €/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

15.09.2023 23:59

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž

Hind:

294 €/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
48 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
108 akadeemilist õppetundi

EAP:

6

Kontakt:

Kai Kalda-Kiisk, kai.kalda@taltech.ee