Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda ülevaade arhiivindusest ja arhiivimaterjalidest, ajaloolist materjali koondavatest andmebaasidest ja nende kasutamisest ning objekti ajaloolise ülevaate koostamisest.

Sihtgrupp:

Koolitus on eelkõige adresseeritud ehitusinseneridele ja maastikuarhitektidele ning siduserialade spetsialistidele.

Teemad:

Vastab õppeainele NTS1470 Restaureerimise ettevalmistustööd.
Ülevaade arhiivinduse ajaloost, õppekäik arhiivi, tutvumine arhiivisüsteemi ja materjalidega. Ajaloolise materjali digitaalised andebaasid ja nende kasutamine. Objekti ajaloolise ülevaate koostamiseks sobiliku materjali otsimine ja ülevaate koostamine.

Õpiväljund:

Kursuse läbinu omab ülevaadet arhiivisüsteemist ja on arhiiviallikatele tuginedes võimeline koostama objekti ajaloolise ülevaate.

Keel:

eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 32 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 46 akadeemilist õppetundi

EAP:

3

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Tallinna Tehnikaülikooli lektorid

Kontakt:

Kai Kalda-Kiisk, kai.kalda@taltech.ee

Hind:

147 €/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

29.08.2023

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž