Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda süstemaatiline ülevaade biokahjustusi tekitavatest elusorgamismidest ja erinevate materjalide ning objektide biokahjustusprotsessidest.
Anda ülevaade tähtsamate tehnikas ja igapäevaelus kasutatavate materjalide koostisest, omadustest, struktuurist, valmistamisest ja kasutamisest, pöörates erilist tähelepanu koostise, struktuuri ja omaduste seosele.

Sihtgrupp:

.

Teemad:

Analüüsitakse biokahjustuste tekitajaid ja biokahjustusprotsesse. Käsitletakse bioloogilisi ohutegureid konserveerimisel ja restaureerimisel ning bioloogiliste meetodite kasutamist kultuuripärandi säilitamisel.
Materjaliteadus ja materjalide keemia. Materjalide koostis, struktuur ja omadused. Liht- ja liitmaterjalid. Materjalide omaduste uurimine. uued ja perspektiivsed materjalid. Lahustid. Liimid ja värvid. Plastmassid. Klaas ja keraamika. Metallisulamid. Ehitusmaterjalid. Puit. Tselluloos ja paber. Ajaloolised viimistlusmaterjalid - krohvid, värvid.

Õpiväljund:

Kursuse läbinu:
- teab peamisi biokahjustajaid;
- tunneb peamistele biokahjustustele iseloomulikke tunnuseid;
- oskab kirjeldada biokahjustussituatsiooni ja tuletada sellest võimalikke tõrjemeetmeid;
- oskab eristada biokahjustusi teistest kahjustusliikidest.
- tunneb materjalide keemia põhimõisteid, materjalide liike, põhiomadusi ja nende uurimist, materjalide kasutamist, oskab leida kirjandusest ja internetist vajalikku infot.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 64 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 92 akadeemilist õppetundi

EAP:

6

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Tallinna Tehnikaülikooli lektorid

Kontakt:

Kai Kalda-Kiisk, kai.kalda@taltech.ee

Hind:

294 €/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

26.01.2023 23:59

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž

Hind:

294 €/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
64 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
92 akadeemilist õppetundi

EAP:

6

Kontakt:

Kai Kalda-Kiisk, kai.kalda@taltech.ee