Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Koolituse eesmärgiks on võimaldada korterelamute rekonstrueerimise meetme tehnilistel konsultantidel täiendada enda teadmisi hoone rekonstrueerimise projekteerimistööde ja ehitushangete korraldamise ja rekonstrueerimistööde koordineerimise alal. Luua eeldus tehnilise konsultandi teenuse osutamiseks.

Sihtgrupp:

Spetsialistid, kellel on soov omandada teadmisi ja asuda täitma tehnilise konsultandi ülesandeid: koostöös taotlejaga hoone rekonstrueerimise ehitusprojekti (eel-, põhi- ja tööprojekti) projekteerimistööde ja ehitushangete korraldamine; rekonstrueerimistööde koordineerimine; suhtlemine korteriühistuga; kohaliku omavalitsusega; projekteerijate ja töövõtjatega.

Eeldused:

Koolitusel osalejal on vajalik eelnevalt tutvuda määruses kirjeldatud toetuse tehniliste tingumuste ja tehnilisele konsultandile esitatud nõuetega - Määrus - Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord (https://www.riigiteataja.ee/akt/108032023013). Nõuded tehnilisele konsultandile on toodud § 8.

Teemad:

Korterelamute rekonstrueerimise toetuse taotlemise tehnilised tingimused. Tehnilise konsultandi koostöö korteriühistu juhatusega. Nõuded ehitusprojektidele. Nõuded hoone sisekliima tagamiseks. Küttesüsteemid ja nende uuendamine. Nõuded korterelamute õhuvahetusele; õhuvahetuse tagamise põhimõtted. Toimivad ventilatsiooni seadmed; Projekteerimis- ja ehitushangete korraldamine ja ehitushangete läbiviimine hankeregistris.

Õpiväljund:

Koolituse läbinu teab ja juhindub töös toetuse taotlemise tehnilistest tingimustest; oskab nõustada taotlejat projekteerimis- ja ehitushangete korraldamisel ja ehitushangete läbiviimisel hankeregistris; teab nõudeid korterelamu tehnosüsteemide uuendamiseks vastavalt toetuse nõuetele.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 26 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 6 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Anti Hamburg; Urmas Mardi; Kalle Kuusk; Kriste Letta; Aivar Rant; Targo Kalamees; Erki Soekov; Jarlo Dorbek

Kontakt:

Livia Kask, 6202063, livia.kask@taltech.ee

Hind:

491.8 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

09.03.2023 23:59

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool

Ajakava:

13.03.2023


09:00 - 10:30

Korterelamute rekonstrueerimise toetuse tingimused, taotluste menetlus ja eelneva perioodi kogemused
Lektor: Kalle Kuusk, SA KredEx


10:45 - 13:00

Korteriühistu juhtimise põhialused, õiguslikud muudatused
Lektor: Urmas Mardi, Eesti Korteriühistute Liit


14:00 - 16:00

Struktuuritoetuste e-keskkond
Lektor: Kriste Letta, Riigi Tugiteenuste Keskus


20.03.2023


09:00 - 12:00

Projekteerimis-ja ehitushangete läbiviimine, ehitusdokumentatsioon
Lektor: Erki Soekov, TTÜ lektor


13:00 - 16:00

Riigihangete register - ehitushangete läbiviimine hankeregistris.
Lektor: Jarlo Dorbek, Hankepartner OÜ


29.03.2023


08:30 - 10:00

ETA ja KEK mõisted ja arvutamine näidete alusel. Nõuded sisekliima tagamiseks
Lektor: Anti Hamburg, TKTK lektor


10:15 - 11:45

Küttesüsteemid ja nende uuendamine
Lektor: Aivar Rant, TTÜ lektor


12:30 - 15:00

Välispiirded, fassaaditööd
Lektor: Targo Kalamees, TTÜ lektor


15:15 - 17:00

TEST


Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool

Hind:

491.8 € + KM/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
26 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
6 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Kontakt:

Livia Kask, 6202063, livia.kask@taltech.ee