Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Kursuse eesmärgiks on anda teadmised biolagunevate jäätmete (sh toidujäätmete) kodustest käitlusvõimalustest. Koolitusel käsitletakse erinevaid kompostimisviise (nii tava- kui ka vihmausskompostimine), samuti uuemaid lahendusi kodustes tingimustes jäätmekäitluseks. Koolitusel osaleja saab teadmised käideldavat materjali puudutavatest erisustest, käitluspõhimõtetest ja viisidest ning saaduse kasutusvõimalustest. Samuti on koolituse eesmärgiks tutvustada erinevate biolagunevate jäätmete käitlemise võimalusi praktikas.

Sihtgrupp:

Koolitus on adresseeritud kortermajade ja eramute elanikele; kõigile, kes soovivad orgaanilistest jäätmetest (sh toidujäätmetest) vabaneda keskkonnasõbralikul moel ja luua lisaväärtust kompostimise teel.

Teemad:

Käsitletavad teemad:

1. Biolagunevate jäätmete ülevaade, tavakompostimise ja vermikompostimise (ehk vihmausskompostimise) võrdlus, kompostimise parameetrites tehtavad vead ja nende tagajärjed
2. Vihmausside ökoloogia, nõutavad elupaigatingimused ja liigiline mitmekesisus
3. Vermikompostimise võimalikud rakendused
4. Erinevate materjalide kompostimine maailmapraktikas
5. Uuemad ja trendikad lahendused kodustes tingimustes jäätmekäitluseks, kompostimise meetodid siseruumides – korterites, büroodes jm (sh Bokashi)
6. Erinevate kompostimismeetodite praktilised näited

Õpiväljund:

Koolituse läbinud osaleja:

- tunneb kompostimisprotsessi põhimõtteid ja oskab luua tava- ja vermikompostimiseks sobivat keskkonda;
- tunneb vihmausside ökoloogiat ja nende eluks vajalikke tingimusi;
- tunneb biolagunevat materjali ja oskab valida enese jaoks sobivaima käitlusviisi;
- omab ülevaadet ja praktilisi kogemusi erinevate biolagunevate jäätmete käitlusvõimalustest.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 6 akadeemilist õppetundi

Tunnistus:

Tõend

Lektor:

TalTech Tartu kolledži õppejõud Jane Raamets ja Mari Ivask

Kontakt:

Terje Haidak, terje.haidak@taltech.ee

Hind:

85 €/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

30.03.2023 23:59

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž, Puiestee 78, TARTU

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž, Puiestee 78, TARTU

Hind:

85 €/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
6 akadeemilist õppetundi

Kontakt:

Terje Haidak, terje.haidak@taltech.ee