Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Tõsta teadlikkust muinsuskaitsealuste hoonete ehitustöödega seonduvatest nõuetest.

Sihtgrupp:

Kinnisvara või ehituse valdkonnas töötavad inimesed ja teised teemast huvitatud.

Teemad:

Käsitletavad teemad:
- Eesti muinsuskaitsesüsteemi ülesehitus ja õigusaktid;
- ehitamise mõisted muinsuskaitseseaduses (restaureerimine, konserveerimine, hooldamine, remontimine);
- Muinsuskaitseametiga kooskõlastatav ehituseelne dokumentatsioon (uuringud, eritingimused, projekt, tegevuskava);
- ehitustööde läbiviimine kaitsealustel objektidel (järelevalve, aruandlus);
- kaitsealuste hoonete ehitustöödeks vajalikud pädevustunnistused.

Õpiväljund:

Täiendusõppe läbinu tunneb Eesti muinsuskaitsesüsteemi struktuuri ja oskab hinnata kooskõlastuste ja lubade vajadusi erinevate ehitutööde läbiviimiseks kaitsealustel hoonetel.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 5 akadeemilist õppetundi

Tunnistus:

Tõend

Lektor:

Jiri Tintera, PhD

Kontakt:

Terje Haidak, Terje.Haidak@taltech.ee

Hind:

115 €/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

25.08.2023 23:59

Asukoht:

Tartu kolledži veebikoolitus

Asukoht:

Tartu kolledži veebikoolitus

Hind:

115 €/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
5 akadeemilist õppetundi

Kontakt:

Terje Haidak, Terje.Haidak@taltech.ee