Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Üldeesmärgiks on erialase kompetentsi ja konkurentsivõime tugevdamine

Sihtgrupp:

Topograafiliste, ehitusgeodeetiliste ning maamõõdualaste töödega praktiliselt kokkupuutuvad spetsialistid; geoinformaatikud ning kohaliku omavalitsuse ruumiandmetega tegelevad spetsialistid

Eeldused:

Praktiline kogemus maamõõtmise, geodeesia, geoinformaatika ning muudes ruumiandmete kogumise/töötlemise tegevusvaldkondades

Teemad:

• Geodeetiliste punktide andmebaas ja geodeetilised avaandmed
• Võrgurajatised - lahutamatu topo-geodeetilise uuringu osa
• Mehitamata õhusõidukite poolt kogutud andmete kasutamine 1:500 mõõtkavas alusplaanide ja teostusjooniste koostamisel

Õpiväljund:

Kursuse läbinu omandab teadmised teemadel:
• Geodeetiliste punktide andmebaas ja geodeetilised avaandmed
• Võrgurajatised - lahutamatu topo-geodeetilise uuringu osa
• Mehitamata õhusõidukite poolt kogutud andmete kasutamine 1:500 mõõtkavas alusplaanide ja teostusjooniste koostamisel

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 7 akadeemilist õppetundi

TP:

6.4

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Dr.Karin Kollo; ins. Raul Rokk; ins. Mart Rae

Kontakt:

Ave Eessalu, +3725176872, ave.eessalu@taltech.ee

Hind:

127.87 € + KM/osaleja

Märkused hinna kohta:

Juhul kui samast ettevõttest on kolm ja rohkem osalejat, saavad kõik hinnasoodustust 10%. Sellisel juhul palun registreerida osalejad rühmana

Registreerumise tähtaeg:

26.03.2023 23:59

Kommentaar:

Kohvipaus ja lõuna sisalduvad kursuse hinnas

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool , NRG-131 (Energeetikateaduskonna hoone)

Ajakava:

27.03.2023


09:15 - 10:45

Geodeetiliste punktide andmebaas ja geodeetilised avaandmed
Lektor: Dr. Karin Kollo


10:45 - 11:00

Kohvipaus


11:00 - 12:30

Võrgurajatised - lahutamatu topo-geodeetilise uuringu osa
Lektor: Ins. Raul Rokk


12:30 - 13:30

Lõuna


13:30 - 15:45

Mehitamata õhusõidukite poolt kogutud andmete kasutamine 1:500 mõõtkavas alusplaanide ja teostusjooniste koostamisel
Lektor: Ins. Mart Rae


15:45 - 16:00

Küsimused ja arutelu


Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool , NRG-131 (Energeetikateaduskonna hoone)

Hind:

127.87 € + KM/osaleja

Märkused hinna kohta:

Juhul kui samast ettevõttest on kolm ja rohkem osalejat, saavad kõik hinnasoodustust 10%. Sellisel juhul palun registreerida osalejad rühmana

Maht:

auditoorne õppetöö:
7 akadeemilist õppetundi

TP:

6.4

Kontakt:

Ave Eessalu, +3725176872, ave.eessalu@taltech.ee