Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Koolituse eesmärk on tõsta Kirderanniku ja Virumaa Koostöökogu ning MTÜ PAIK piirkonna kohalike omavalitsuste teadlikkust ja võimekust energiamajanduse juhtimise valdkonnas.

Sihtgrupp:

Kohalike omavalitsuste spetsialistid.

Õpiväljund:

Koolituse läbinud:
- omab teadmisi energiajuhtimise valdkonnast KOVi tasandil,
- omab ülevaade soojusmajanduse arengukavade koostamisest, energiaaudititest, energiamärgistest,
- omab ülevaadet kohalikul tasandil taastuvate energiaallikate kasutusele võtmise võimalustest ning energiasäästu meetmete rakendamisest.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist õppetundi

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Martin Kikas, Ülo Kask, Kalle Virkus, Nele Ivask

Kontakt:

Livia Kask, 6202063, livia.kask@taltech.ee

Märkused hinna kohta:

koolitus on tasuta

Registreerumise tähtaeg:

01.05.2023 23:59

Kommentaar:

Rahastaja: Koolitus viiakse ellu Leader koostööprojekti "Rohelised kogukonnad" raames. Projekti partneriks on Kirderanniku Koostöökogu, MTÜ PAIK ja Virumaa Koostöökogu. Kontaktid: Riin Luus, riin.luus@kirderannik.ee; Kadri Kuusmik, kadri.kuusmik@viko.ee; Tõnu Kiviloo, tonukiviloo@pandivere.ee

Asukoht:

Kiviõli Seikluskeskus

Ajakava:

03.05.2023


09:00 - 10:30

Energiamajanduse juhtimine (s.h andmete esmane analüüs, energiajuhtimine KOVi ja objekti tasandil).
Lektor: Martin Kikas, Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ


10:30 - 10:45

kohvipaus


10:45 - 12:15

Soojusmajanduse arengukavade koostamine, järgimine ja täiendamine (näiteid elluviimisest KOVides).
Lektor: Ülo Kask, Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ


12:15 - 13:00

lõuna


13:00 - 13:45

Energiaauditid ja energiamärgised, taastuvate energiaallikate kasutuselevõtmine.
Lektor: Ülo Kask, Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ


13:45 - 14:30

Hoonete energiatõhus renoveerimine.
Lektor: Kalle Virkus, Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ


14:30 - 14:45

kohvipaus


14:45 - 16:15

Energiakogukonnad (energiaühistute moodustamine ja võimalikud ettetulevad raskused nende moodustamisel, KOVide abi jm), energiavaesus.
Lektor: Nele Ivask, Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ


Asukoht:

Kiviõli Seikluskeskus

Märkused hinna kohta:

koolitus on tasuta

Maht:

auditoorne õppetöö:
8 akadeemilist õppetundi

Kontakt:

Livia Kask, 6202063, livia.kask@taltech.ee