Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Koolituse eesmärk on Kirderanniku ja Virumaa Koostöökogu piirkonna ettevõtjate teadlikkust kasvatada ja läbi selle oma ettevõttes energia kokkuhoidu saavutada. Läbi praktiliste näidete teadlikkuse tõstmine ja oskus neid teadmisi igapäevaelus rakendada.

Sihtgrupp:

Kirderanniku ja Virumaa Koostöökogu piirkonna ettevõtted

Õpiväljund:

-Koolituse läbinu omab ülevaadet ja teadmisi energia- ja ressursiaudititest, teab toetusvõimalusi, ettevõtete osa hea ressursiauditi valmimisel,
-Omab teadmisi, kuidas kasutada taastuvaid energiaallikaid tööstuses, millised on heitsoojuse kasutuse võimalused ning energiasalvestuse võimalused,
-On teadlik ettevõtte olelusringi hindamisest ning ettevõtte süsiniku jalajäljest.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 6 akadeemilist õppetundi

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Veeli Oeselg, Ülo Kask

Kontakt:

Livia Kask, 6202063, livia.kask@taltech.ee

Märkused hinna kohta:

koolitus on osalejatele tasuta

Registreerumise tähtaeg:

26.04.2023 23:59

Kommentaar:

Rahastaja: Koolitus viiakse ellu Leader koostööprojekti "Rohelised kogukonnad" raames. Projekti partneriks on Kirderanniku Koostöökogu, MTÜ PAIK ja Virumaa Koostöökogu. Kontaktid: Riin Luus, riin.luus@kirderannik.ee Kadri Kuusmik, kadri.kuusmik@viko.ee

Asukoht:

Saka Mõisa meretorni saal Hogland

Ajakava:

27.04.2023


10:00 - 11:30

Üldine sissejuhatus (miks tegeleda ringmajanduse ja roheteemaga). Investeeringute toetusvõimalused, millised rakendusasutused toetusi jagavad, millised on tingimused jms.
Lektor: Veeli Oeselg, Civitta Eesti AS


10:00 - 11:30

Ettevõtete energiaaudit, ressursiauditid. Auditi toetusvõimalused, ettevõtete osa hea ressursiauditi valimisel, mitmeid näiteid tehtud energia- ja ressursiauditeist ja elluviidud meetmetest.
Lektor: Ülo Kask, Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ


11:30 - 11:50

kohvipaus


11:50 - 13:20

Eesti energiamajanduse arengukava uuendamisest ja suundadest energiamajanduses. Taastuvad energiaallikad tööstuses, kütusevahetus, heitsoojuse kasutuse võimalused, energiasalvestuse võimalused.
Lektor: Ülo Kask, Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ


13:20 - 14:00

lõuna


14:00 - 15:30

Praktiline töötuba. Ettevõtete olelusringi hindamisest, ettevõtte süsiniku jalajälg, kliimakindluse analüüs ja DNSH aruanne. Praktilised näited.
Lektor: Ülo Kask, Veeli Oeselg


15:30 - 15:40

Päeva kokkuvõte


Asukoht:

Saka Mõisa meretorni saal Hogland

Märkused hinna kohta:

koolitus on osalejatele tasuta

Maht:

auditoorne õppetöö:
6 akadeemilist õppetundi

Kontakt:

Livia Kask, 6202063, livia.kask@taltech.ee