Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda baasteadmised ettevõtte finantsaruannete analüüsist.

Sihtgrupp:

Finantsistid, raamatupidajad, ettevõtte juhid, analüütikud

Eeldused:

Baasteadmised raamatupidamisarvestuses.

Teemad:

Täienduskoolituse kursuse "Raamatupidaja-finantsist" õppemoodul. Ettevõtte finantstsükkel. Peamised finantsaruanded, nende struktuur ja omavahelised seosed. Finantsaruannete kasutajad. Eeltöö aruannete analüüsimiseks. Väliskeskkonna mõjude arvestamine ettevõtte finantsaruannete analüüsimisel. Pehmete väärtuste hindamine. Ettevõtte usaldusväärsuse, tegevusaruande, audiitori järeldusotsuse ja kasutatavate arvestuspõhimõtete analüüs. Ettevõtete rühmitamine võrdlusanalüüsiks. Absoluut- ja suhtarvud. Suhtarvude põhiliigid. Vertikaal-, horisontaal- ja trendianalüüs. Keskmisemeetod (mahu- ja asendkeskmised). Ettevõtte arengukiiruse, vara ja tööjõu kasutamise, investeeringu ja müügitegevuse tasuvuse ja maksevõime suhtarvude arvutamise valemid. Suhtarvuanalüüs. Ettevõtte tugevate ja nõrkade külgede leidmise situatsioonianalüüs. Tööjõu kasutamise efektiivsuse analüüs. Rahakäibe aruande analüüs. Pankroti ennustamine.
Osalejatel on võimalus läbi teha kahe reaalse konkureeriva ettevõtte finantsaruannete võrdlusanalüüs.

Õpiväljund:

Õppur mõistab finantsaruannetes esitatavat informatsiooni, tunneb levinuimaid finantsanalüüsi meetodeid ning suudab nende abil baastasemel analüüsida ettevõtte äritegevuse erinevaid külgi.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 40 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 80 akadeemilist õppetundi

EAP:

4

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Paavo Siimann

Kontakt:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee

Hind:

480 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Õppemaksu võib tasuda osade kaupa. TalTechi töötajatele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%.

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3, või osaliselt veebis.

Ajakava:

16.03.2024


09:30 - 16:00

Finantsaruannete analüüsi baaskursus


23.03.2024


09:30 - 16:00

Finantsaruannete analüüsi baaskursus


12.04.2024


17:30 - 21:00

Finantsaruannete analüüsi baaskursus


13.04.2024


09:30 - 16:00

Finantsaruannete analüüsi baaskursus


19.04.2024


17:30 - 21:00

Finantsaruannete analüüsi baaskursus


20.04.2024


09:30 - 16:00

Finantsaruannete analüüsi baaskursus


Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3, või osaliselt veebis.

Hind:

480 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Õppemaksu võib tasuda osade kaupa. TalTechi töötajatele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%.

Maht:

auditoorne õppetöö:
40 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
80 akadeemilist õppetundi

EAP:

4

Kontakt:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee