Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda teadmised ettevõtte finantsaruannete komplekssest analüüsist.

Sihtgrupp:

Pearaamatupidajad, finantsjuhid, raamatupidajad, finantsistid

Eeldused:

Baasteadmised raamatupidamisarvestusest ja finantsaruannete analüüsist.

Teemad:

Täienduskoolituse "Pearaamatupidaja-finantsjuht" õppemoodul. Ettevõtte finants- ja elutsükkel. Ettevalmistus finantsaruannete analüüsiks. Finantssuhtarvude sisu ja arvutusvalemid. Vara ja tööjõu kasutamise efektiivsuse, käibekapitali, tasuvuse ja maksevõimesuhtarvud. Tootmis-, operatsiooni- ja rahatsükli pikkuse arvutamine ja analüüs. Finantssuhtarvude võrdlusanalüüsi kaasuste lahendamine reaalsete ettevõtete näitel. Vertikaal-, horisontaal- ja trendianalüüs. Efektiivsusmaatriksi kasutamine finantsaruannete analüüsil. Ettevõtte üldine efektiivsusmaatriks. Järjestusülesande lahendamine. Teguranalüüs ja ahelasendusmeetod. Du Ponti valem. Rahakäibe analüüs. Kassapõhised suhtarvud. Pankroti ennustamine. Eripäraste finantsaruannete analüüs kindlustusseltside, pankade ja sihtasutuste näidetel. Väärtussuhtarvude analüüs. Andmete visualiseerimine.

Õpiväljund:

Õppur oskab kasutada finantsaruannetes esitatavat informatsiooni, tunneb levinuimaid ja uuemaid finantsanalüüsi meetodeid ning suudab nende abil analüüsida ettevõtte äritegevuse erinevaid külgi.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 32 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 24 akadeemilist õppetundi

EAP:

2

Tunnistus:

Tõend

Lektor:

Paavo Siimann

Kontakt:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee

Hind:

472.13 € + KM/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasuda saab osade kaupa. TalTechi töötajatele, üliõpilastele ja vilistlastele hinnasoodustus 10%.

Asukoht:

veebiõpe

Ajakava:

13.01.2024


09:30 - 16:00

Finantsaruannete analüüs edasijõudnutele


27.01.2024


09:30 - 16:00

Finantsaruannete analüüs edasijõudnutele


10.02.2024


09:30 - 16:00

Finantsaruannete analüüs edasijõudnutele


09.03.2024


09:30 - 16:00

Finantsaruannete analüüs edasijõudnutele


Asukoht:

veebiõpe

Hind:

472.13 € + KM/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasuda saab osade kaupa. TalTechi töötajatele, üliõpilastele ja vilistlastele hinnasoodustus 10%.

Maht:

auditoorne õppetöö:
32 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
24 akadeemilist õppetundi

EAP:

2

Kontakt:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee