Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade piirdetarinditele esitatavatest nõuetest, tüpoloogiast koos tarinditele mõjuvate kliimakoormustega. Tutvustada peamisi puudusi piirdetarindite projekteerimisel ning kuidas neid vältida.

Sihtgrupp:

Projekteerijad, ehitusprojekti ekspertiiside ja hoone auditite koostajad, ehituskonsultandid, ehitusspetsialistid, omanikujärelevalve teostajad, ehitusjuhid, peaprojekteerijad

Teemad:

Koolituse eesmärk on käsitleda läbi ehitusfüüsika piirdetarindite projekteerimist ja ehitamist.

Õpiväljund:

koolituse läbinu:
teab ja mõistab hoone piirdetarinditele mõjuvaid kliimakoormusi; omab baastasemel arusaama peamistest soojus- ja niiskuslevi viisidest; suudab projekteerida soojus- ja niiskustehniliselt toimivaid piirdetarindeid; suudab anda hinnangu projekteeritud piirdetarindite toimivusele, tuvastada riskantseid tarindeid.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist õppetundi

TP:

9.6

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Simo Ilomets, phd. Vanemlektor, programmijuht (hooned ja rajatised) - Liginullenergiahoonete uurimisrühm: Ehituse ja arhitektruuri instituut, Tallinna Tehnikaülikool.

Kontakt:

Livia Kask, 6202063, livia.kask@taltech.ee

Hind:

245.9 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

28.05.2023 23:59

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Avatud Ülikooli auditoorium U06-304

Ajakava:

29.05.2023


10:00 - 11:30

Piirdetarinditele esitatavad nõuded ning mõjuvad kliimakoormused. Erinevate piirdetarindite (välisseinad, katused, põrandad) olulised kihid ja tüpoloogia.
Lektor: Simo Ilomets


11:30 - 11:45

kohvipaus


11:45 - 13:15

Piirdetarindite projekteerimine eel-, põhi-, ja tööprojekti staadiumis. Uudsed materjalid ja tarindid, erinevate piirdetarindite toimivus. Näiteid turvalisematest vs riskantsematest lahendustest Eesti kliimas.
Lektor: Simo Ilomets


05.06.2023


09:30 - 11:00

Peamised puudused/vead piirdetarindite projekteerimisel ning kuidas neid vältida. Suure niiskuskoormusega hooned, hoone osad ja ruumid, märgruumi tarindid.
Lektor: Simo Ilomets


11:00 - 11:15

kohvipaus


11:15 - 12:45

Tarindite lisasoojustamise lahendused. Näiteid liitekohtade kavandamisest (külmasillad, õhulekked, sõlme toimivus).
Lektor: Simo Ilomets


12:45 - 13:15

lõuna


13:15 - 14:45

Lõputest


Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Avatud Ülikooli auditoorium U06-304

Hind:

245.9 € + KM/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
8 akadeemilist õppetundi

TP:

9.6

Kontakt:

Livia Kask, 6202063, livia.kask@taltech.ee