Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Võimaldada rahvusvaheliselt kokkulepitud insenerpedagoogiliste kompetentsuste omandamist,
et tulemuslikult õpetada STEM õppeaineid.

- Anda uusi teadmisi ja oskusi:
o õppe eesmärgistamiseks,
o õppurite erisustega arvestamiseks,
o õppesisu valikuks või koostamiseks,
o uue tehnoloogia kasutamiseks õppetöös,
o õpetamise ja hindamise metoodika valikuks,
o tagasisidestamiseks ja kujundavaks hindamiseks,
o refleksiooniks ja eneseanalüüsiks
o õpetamisfilosoofia ja portfolio koostamiseks.

Sihtgrupp:

Õpetajana/õppejõuna/koolitajana tööle asuda soovivad STEM valdkonnas kõrgharidust omavad erialaspetsialistid; õpetaja/õppejõuna töötavad STEM õpetajad, õppejõud ning doktorandid; ettevõtete koolitajad ja koolitusjuhid

Teemad:

EME0460 Õppe kavandamine-STEM didaktika alused 6EAP/sügissemester
EME0470 Õppeprotsessi kavandamine-STEM didaktika praktikum 6EAP/kevadsemester
EME0480 Õppeprotsessi analüüs-Mõtestatud õppimine ja refleksioon 6EAP/sügissemester
EME0490 Õpetajakoolituse mikrokraadikava valikmoodul-Pedagoogiline praktika ja mentorlus

Õpiväljund:

Õppekava läbinud õpetajad/õppejõud:
• Koostavad valitud didaktiliste mudelite alusel ainekava.
• Juhivad ja analüüsivad õppeprotsessi, lähtudes õpiteooriate põhimõtetest.
• Valivad sobivaid õpetamismudeleid, strateegiaid ja meetodeid tulemuslikuks õpetamiseks ja õppimiseks.
• Valivad hindamiseks ja tagasisidestamiseks asjakohaseid meetodeid.
• Kasutavad mõjusaks õpetamiseks uusi tehnoloogiaid, kaasaegseid õpikeskkondi ja IKT-vahendeid.
• Loovad toetava õppekeskkonna ja kaasavad õppijaid, võttes arvesse nende individuaalseid erisusi.
• Koostavad ja täiendavad oma akadeemilist portfooliot ning õpetamisfilosoofiat.
• Osalevad mentorluses ja tunnivaatluse protsessis.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 144 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 480 akadeemilist õppetundi

EAP:

24

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

EME0460 Õppe kavandamine-Tiia Rüütmann, Jaak Umborg, Inna Kamenev, Urve Läänemets

EME0470 Õppeprotsessi kavandamine- Tiina Kasuk, Rein Paluoja, Anu Virovere, Peep Leppik

EME0480 Õppeprotsessi analüüs- Kaimo Sonk, Boris Gordon, Tiia Rüütmann, Inna Kamenev

EME0490 Õpetajakoolituse mikrokraadikava valikmoodul- Aigar Hermaste, Tiit Hindreus, Raivo Sell, Tauno Otto, Kaimo Sonk, Tiia Rüütmann, Hants Kipper, Marina Kritševskaja, Kärt Kase, Inna Kamenev, Kati Kõrbe Kaare

Kontakt:

Avatud õppe keskus, 6203600, avatudope@taltech.ee; Marika Olander, 6203249, marika.olander@taltech.ee,

Hind:

1320 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt. Osalejahind rakendub koolitusgrupi (30) täitumisel.

Registreerumise tähtaeg:

15.01.2024 23:59

Kommentaar:

Mikrokraadikava käivitatakse õppegrupi täitumisel. Õppetöö planeeritav algus veebruaris 2024. Kandideerimistingimused: Kõrgharidus STEM erialal või haridusvaldkonnas. Vastuvõtuvestluse aeg MS Teams keskkonnas lepitakse kokku täiendavalt. Uuri täiendavalt rahastusvõimaluste kohta marika.olander@taltech.ee

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Hind:

1320 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt. Osalejahind rakendub koolitusgrupi (30) täitumisel.

Maht:

auditoorne õppetöö:
144 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
480 akadeemilist õppetundi

EAP:

24

Kontakt:

Avatud õppe keskus, 6203600, avatudope@taltech.ee; Marika Olander, 6203249, marika.olander@taltech.ee,