Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda ülevaade hoonete tehnosüsteemidest ja nende toimimisest. Anda oskused hoonete tehnosüsteemide juhtimise kavandamiseks, et tagada hoonete tõhus toimimine ja hea sisekliima.

Sihtgrupp:

Tehnilise kõrgharidusega spetsialistid, kes tegutsevad kütte- ventilatsiooni ja jahutuse või hooneautomaatika valdkonnas ja soovivad täiendada teadmisi hoonete tehnosüsteemide juhtimise osas.

Eeldused:

Tehniline kõrgharidus
Motivatsioonikiri
Motivatsioonikirjas tuleks tuua välja järgnev:
• Senine kogemus hoonete tehnosüsteemide ja/või hooneautomaatika valdkonnas
• Motivatsioon pakutavate teadmiste omandamiseks
• Kirjeldus, kuidas töö kõrvalt auditoorses õppetöös osaleda

Teemad:

EKK5100- Hoonete tehnosüsteemid 6EAP- sügissemester (kontaktõpe)
ATR0130- Arukate hoonete automaatika6 EAP- kevadsemester (kontaktõpe)
EKK5090- Tehnosüsteemide koostoimimine ja -juhtimine 6 EAP (kontaktõpe)- eelduseks EKK5100 läbimine

Õpiväljund:

Hoone automaatika ja tehnosüsteemide mikrokraadi läbinu:
• orienteerub hoone tehnovõrkude projekteerimise, ehituse, järelvalve ja hooldamise nõuetes;
• tunneb tehnosüsteemide toimimis- ja juhtimispõhimõtteid, nende mõju hoone sisekliimale ja energiatõhususele ning süsteemide omavahelist mõju
• oskab koostada automaatika lähteülesannet ja lähteülesandeid ruumi, tehnosüsteemi ja hoone tasemel
• oskab analüüsida hooneautomaatika süsteemi toimivust

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 192 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 276 akadeemilist õppetundi

EAP:

18

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

EKK5100 Hoonete tehnosüsteemid- Argo Kuusik, Peeter Parre, Aivar Rant

ATR0130 Arukate hoonete automaatika- Martin Thalfeldt, Tuule Mall Parts

EKK5090 Tehnosüsteemide koostoimimine ja-juhtimine- Jevgeni Fadejev, Andrei Engels- eelduseks on Küte II (EKK5012) ja Ventilatsioon II (EKK5022)

Kontakt:

avattud õppe keskus, +372 5209 657, mikrokraadid@taltech.ee; Martin Thalfeldt, 6203600, martin.thalfeldt@taltech.ee

Hind:

990 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Registreerumise tähtaeg:

21.06.2024 23:59

Kommentaar:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 10 osalejat. Kandideerimistingimus: Motivatsioonikiri : Senine kogemus hoonete tehnosüsteemide ja hooneautomaatika valdkonnas; Motivatsioon pakutavate teadmiste omandamiseks; Kirjeldus, kuidas töö kõrvalt auditoorses õppetöös osaleda

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Hind:

990 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Maht:

auditoorne õppetöö:
192 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
276 akadeemilist õppetundi

EAP:

18

Kontakt:

avattud õppe keskus, +372 5209 657, mikrokraadid@taltech.ee; Martin Thalfeldt, 6203600, martin.thalfeldt@taltech.ee