Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Mikrokraadikava läbimine võimaldab:
- Omandada teadmisi oskusi teenusedisainist nii juhtimis- kui ka operatiivtasandil;
- Kasvatada kompetentse teenuseinnovatsiooni valdkonnas juhtimisotsuste tegemiseks;
- Omandada teadmisi elamusteenustest ja elamusturundusest, mis toetavad innovaatiliste lahenduste turule toomist.

Sihtgrupp:

Tipp- ja keskastme juhid, kelle vastutusalasse kuulub toodete või teenuste arendamine ja/või teenusorganisatsiooni juhtimine.

Eeldused:

Nõutav on vähemalt bakalaureusekraad. Esitada tuleb motivatsioonikiri ja toimub vestlus veebis, eelnevalt kokkulepitud ajal.Kava on mõeldud tipp- ja keskastme juhtidele, kellel on oma töökogemuses kokkupuude toodete või teenuste arendamisega või selle juhtimisega.

Teemad:

MMM5520 Strateegiline teenusedisain 6EAP/ sügissemester
MMM5530 Kvalitatiivsed uurimismeetodid 6EAP/ sügissemester
MMM5340 Elamusturundus ja teenusedisain 6EAP/kevadsemester
MMM5470 Teenusedisain 6EAP/ kevadsemester
MMM5510 Prototüüpimine teenusedisainis 6 EAP/ kevadsemester

Õpiväljund:

Mikrokraadikava läbinu
* tunneb kaasaegseid kliendikeskse teenusmajanduse ja elamusmajanduse paradigmasid;
* mõistab kliendikeskse innovatsiooni ja ärimudeli innovatsiooni teoreetilisi kontseptsioone;
* oskab rakendada peamisi teenusedisaini tööpõhimõtteid juhtimisotsuste vastuvõtmiseks;
* on kompetentne osalema teenusedisaini projektides, neid juhtima ja/või olema teadlik teenusedisaini tellija.

Keel:

eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 288 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 414 akadeemilist õppetundi

EAP:

30

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

MMM5520 Jana Kukk

MMM5530

MMM5340 Anu Leppiman

MMM5470 Jana Kukk

MMM5510 Laura Kullerkupp

Kontakt:

avatud õppe keskus, 6203600, mikrokraadid@taltech.ee; jana.kukk@taltech.ee, 51965073, jana.kukk@taltech.ee

Hind:

2100 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Registreerumise tähtaeg:

25.08.2023

Kommentaar:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 8 osalejat. Kandideerimistingimused: Vähemalt bakalaureusekraad. Esitada motivatsioonikiri ja toimub vestlus.

Asukoht:

Akadeemia tee 15 a, Tallinn