Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

- süvendada teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning oskusi juhtimisarvestusest ja kulujuhtimisest, keskendudes meetoditele, töövahenditele ja süsteemidele, mida kasutatakse toetamaks juhtimisotsuste langetamist kaasaegses organisatsioonis;
- anda kõigile kasutajatele kompleksne ülevaade rahanduse põhikontseptsioonidest ja meetoditest;
- õpetada kasutama erinevaid analüüsimeetodeid;
- õpetada ettevõtte äriprojekte hindama, mille alusel langetada majanduslikult põhjendatud juhtimisotsuseid;
- anda ettevõtte finantsjuhtimiseks ning järgnevate õppeainete õppimiseks vajalikud baasteadmised rahandusest;
- kujundada välja oskused rahanduse põhimeetodite kasutamiseks.

Sihtgrupp:

Juhtimisarvestus mitte majandusarvestuse ega rahanduse erialase taustaga juhtidele ja spetsialistidele

Eeldused:

Vähemalt bakalaureusekraad

Teemad:

MMA5070 Strateegiline juhtimisarvestus ja kulujuhtimine, 6EAP/sügisaine
MEF5110 Finantsjuhtimine, 6 EAP/kevadaine

Õpiväljund:

Õppija:
- teab ja rakendab nüüdisaegseid kuluarvestuse ja omahinna kalkuleerimise meetodeid ettevõtte efektiivsuse suurendamiseks;
- rakendab hinnakujundamise, tegevuse tõhustamise ja erinevate kasumite suurendamise meetodeid ja analüüse;
- kavandab ja kujundab ettevõtte tulemuslikkuse juhtimissüsteeme ja organisatsiooni sisemist aruandlust;
- kasutab juhtimisinfo visualiseerimise põhimõtteid ning koostab Power BI või mõne muu analüüsitarkvara abil lihtsamaid aruandeid ning töölaudu;
- omab põhjalikku ülevaadet raha ajaväärtuse kontseptsioonist ning oskab seda rakendada erinevate rahanduslike probleemide lahendamisel;
- tunneb ettevõtte finantsaruandeid ning oskab hinnata ettevõtte finantsseisundit erinevate finantssuhtarvude alusel;
- teab ja oskab rakendada põhilisi investeerimisprojektide hindamise meetodeid;
- tunneb peamisi kapitali struktuuri teooriaid ning oskab hinnata ettevõtte kapitali hinda;
- mõistab finantsturgude toimimist ja tunneb kasutatavaid instrumente.

Keel:

eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 112 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 200 akadeemilist õppetundi

EAP:

12

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Tarmo Kadak (MMA5070)

Kristjan Liivamägi (MEF5110)

Kontakt:

Krisatiina Pullerits, 6204057, kristiina.pullerits@taltech.ee

Hind:

840 €/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

15.09.2023

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5